Tjärbränning har ända sedan 1600-talet varit en viktig binäring till jordbruket. Redan då hade Sverige en betydande tjärexport. Skellefteå storsocken levererade omkring 200 tunnor (en tunna rymde 125 l) årligen i mitten av 1700. Kulmen nåddes 1895 då ca 13.000 tunnor skeppades ut från socknen.

Tjäran var en stor "exportprodukt" även från Gagsmark och det finns 16 kända dalplatser runt om i byn. Försäljningen av tjära gav ett bra tillskott till försörjningen.

Den senaste tjärdalen brändes 1932 på Brännåkern av Hugo Åström och Fritz Norberg.

 

Till minne av tjärepoken har en tjärdal renoverats i Gagsmark. Den finns till beskådande vid Byagården. Ännu en tjärdal i hyfsat skick finns på Brännåkern i backen ner mot Småträsken.

Gagsmark har också sedan många år tillbaks en logotype i form av en flytande tjärtunna.