3,5 km norr om Gagsmark efter Pitestigen på västra sidan om Gäddtjärn finns en s.k. Ryssugn. Man tror att ryssarna under sina härjningar under 17-och 1800 talen byggde dessa ugnar för att baka sitt osyrade bröd. Det finns även de som har uppfattningen att ugnarna användes för att torka fisk.

Liknande ugnar finns på flera ställen efter de svenska kusterna.

Meningen är att under sommaren 2002 märka ut en stig till ryssugnen, så att intresserade kan gå dit och titta på den.

Det finns en sägen i byn att det ska ha uppehållit sig några ryssar vid Pitestigen. För att inte svälta stal dom mjöl och annat matnyttigt av bönderna i Gagsmark. Det berättas att ett gäng ryssar en natt hållit till i den s.k. "Beribacken" och slaktat en gris som de stulit av någon av bönderna i byn. Bönderna var förstås inte glada att deras förnödenheter försvann. De samlade ihop några gubbar och lyckades fånga in en eller möjligen två ryssar. Ryssarna ska sedan ha slagits ihjäl och grävts ner "noli änge" eller "oppi bränne".