Uppe på Stavsjöheden, 50 meter från Gags-Kustvägen, i ett skravelstensfält finns några stenformationer som inte kommit till på naturlig väg. Där har stenar lagts i olika formationer. Man tror att det kan vara en gammal samisk kultplats.

Området är fornminnesmärkt och skyddat av fornminneslagen.