I Gagsmark bedrivs jakten inom Gagsmarks Jaktklubb som bildades redan 1945. Klubben arrenderar ca 3.600 ha mark, och det är i stort sett all byamark. Där ingår också 130 ha SCA mark.

Ordförande i jaktklubben är Johan Ceder och han är även jaktledare i älgjaktlaget.

Antalet älgjägare har varierat mellan 15 och 20 de senaste 20 åren.

Antalet fällda älgar har också varierat från en skjuten älg 1965, till tjugosju fällda älgar 1983.

475 älgar, med en sammanlagd slaktvikt av ungefär 62 ton, har fällts från 1965 fram till och med 2017. Det blir ett genomsnitt på ungefär 9 fällda älgar/år.

Älgslakteri finns i Byagårdens källare och ett fristående kylrum byggdes 1985.

Största älgen hade en slaktvikt på 374 kg. Den fälldes 1982 av Jan Norén. De övriga på bilden är fr.v. Kjell Nilsson och Elof Westerlund.