I Gagsmark finns ett stort antal sjöar och tjärnar. Om man gillar att fiska gädda ska man pröva att fiska i sjöarna mitt i byn. Tyvärr är väl inte vattenkvaliteten så bra men där har under årens lopp ett stort antal "krokodiler" dragits upp. Vissa somrar är det också gott om stor abborre.

Erik Wikström med en gädda på 7,4 kg fångad i Norrträsket.

I Stavsjön som ligger ett par km öster om Gagsmark är vattnet desto bättre. Det är en källsjö där vattnet håller dricksvattenkvalité. Där finns gädda, abborre, mört och även lake.

Åbyälven ingår sedan 1989 i Åby älvdals nedre fiskevårdsområde.

Tage Andersson med en lax på 9,5 kg

fångad nedanför Oxholmsforsen i Åbyälven.

 

Havsöringar fångade av S-L Wikström i Åbyälven i Gagsmark.

Den till vänster 19 maj 2004. Vikt 6280 g längd 85 cm.

Den till höger 4 juni 2004. Vikt 8550 g längd 90 cm.