Kvarnfallet i Åbyälven 2001 i dec.

 

Kvarnfallet i Åbyälven mellan Källbomark och Gagsmark är en omtyckt utflyktsplats på sommaren. Här finns en grillplats och en "bakval" (skärmtak) där man kan sitta och fika, eller så kan man ligga och sola sig på klipporna. Med lite tur kanske man kan få en och annan harr eller öring här också.

På norra sidan älven byggde Gagsmarksbönderna en kvarn omkring år 1800. Den brann ner 1803 och enligt ett rättegångsprotokoll så krävde bönderna att en annan Gagsmarksbonde, Lilla Jon Olofsson, skulle betala 53 riksdaler och 16 skillingar för kvarnen. Bönderna ansåg att hans styvdotter skulle ha eldat för hårt i spisen och därmed ha orsakat branden. Han klarade sig dock utan att behöva betala.

Kvarnen byggdes upp igen och användes troligen fram till 1830, vad som sedan hände med kvarnen är oklart, om den revs eller flyttades. 1830 byggde man en ny kvarn vid Tvärån i Gagsmark som sedan användes ända fram till 1906.