Lite faktauppgifter om Gagsmark.

Gagsmark ligger i nordöstra delen av Skellefteå kommun, 15 km uppströms Åbyälven.

Det är 55 km till Skellefteå och ca 45 km till Piteå.

I Gagsmark finns det ett drygt 50-tal fastigheter. Det finns f.n. 37 fast boende personer i byn, fördelade på 15 fastigheter. De övriga husen används som fritidshus.

Gagsmark är en mycket vacker by med en relativt koncentrerad bebyggelse. Det är ganska kuperad terräng och det finns tre sjöar mitt i byn.

Det finns en mjölkproducerande bonde och en fårfarmare i byn, och de ser till att landskapet hålls öppet och inte växer igen.