Gagsmarks Byagårdsförening startade 1982, då byn fick möjlighet att köpa nya skolan, som byggdes 1948.

Sedan dess har en hel del investeringar gjorts. Bl.a. bagarstuga, hörselslinga, handikapphiss och handikapptoalett, nytt yttertak, installation av jordvärme, nödutgångar och brandtrappor från övervåning och samlingssal, m.m.

För att finansiera driften av byagården har föreningen ordnat olika aktiviteter.T.e.x. danser, pubkvällar, fester m.m. Till de stora investeringarna har man också fått en del bidrag från stat och kommun.

 

Byagårdens ordf. heter Magnus Westerlund tel. 0912-32024

Byagården har ett fullt utrustat kök med porslin för ca 100 personer.

Hyrespriser 2016

Hela Byagården. Medlem 300:- Ej medlem 600:-

Samlingssal 100:-

Kök 100:-

Extra städning 500:-

Slakteri 100:-/gång

Kylhus 50:-/dygn

Bagarstuga 50:-/dygn

Loge eller stora tältet. Medlem 200:- Ej medlem 500:-

Tvättmaskin 20:-/maskin

Husvagnsplats 100:-/dygn inkl.el. 50:- utan el.

Tält 100:-/tillfälle

Stekhäll 300:-/tillfälle Gasol ingår

 

Boka hos Ulla-Britt, tel. 0912-32070 alt. 070-8357091

Eller hos Stefan, 0912-32055 alt. 070-3209995