I Gagsmark har vi en trevlig badplats i en sjö som heter Ytterträsket. Sjön är inte så stor vilket gör att vattnet värms upp till badtemperatur ganska fort.

Badplatsen rustades upp 1981 då nya bryggor och ett omklädningsrum byggdes. Därefter har också en hel del lekmaterial, tex gungor, rutschkanor m.m. införskaffats.

Bad och lekplatsen har sedan dess varit välbesökt av såväl campare som badare. Inte bara av byns befolkning och fritidsboende, utan även av familjer från våra grannbyar.

För skötsel och underhåll ansvarar Gagsmarks Byaförening, med bistånd från idrottsföreningen.