GAGSMARKS JAKTKLUBB
AVSKJUTNING UNDER ÄLGJAKTEN 1965 – 2017
ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1965

Hedlund, Kalle Ko
1 175 05:08

1966

Wikström, Gustaf Tjur
1 200 Tväråtjärn

1966

Wikström, Gustaf Ko
1 190 Permyren

1967

Wikström, Gustaf Tjur
1 200 Ånäsmyren

1967

Westerlund, Elof Tjur
1 200 Ånäsmyren

1968

Andersson, Göte Tjur
1 200 Eitmyren

1968

Andersson, Tage Tjur
1 200 Miktjärn

1969

Wikström, Gustaf Tjur
1 200 Vändskivan

1969

Andersson, Tage Tjur
1 200 Tattarkojan

1970

Andersson, Tage Ko
1 190 1:18 mellan älven och vägen

1970

Hedlund, Kalle Kalv
1 65 Slammermoran

1970

Hedlund, Kalle Tjur
1 200 Kvavistjärn

1971

Lundeberg, Axel Ko
1 175 Martaslyet

1971

Åström, Tore Kalv
1 65 Lillworrmyren

1971

Hedlund, Kalle Ko
1 175 Brännåkern

1972

Andersson, Tage Ko
1 175 Ånäsmyren

1972

Andersson, S-E Kalv
1 65 1:18 mellan älven och vägen

1972

Andersson, Göte Ko
1 190 Eitmyren

1973

Andersson, Göte Tjur
1 200 Norra Sjöheden

1973

Andersson, Göte Kalv
1 65 Eitmyren

1973

Åström, Tore Kviga
1 140 Tväråliden

1974

Lundmark, Östen Kviga
1 167 Eitmyren

1974

Andersson, Göte Tjur
1 200 Norra Sjöheden

1975

Westerlund, Håkan Kalv
1 65 Stövertjärnbränna

1975

Andersson, Göte Ko
1 185 Nottjärnknabben

1975

Westerlund, Håkan Kalv
1 65 Fässmyrkälen

1975

Nilsson, Kjell Kviga
1 140 Rågången mot 5:36

1976

Westerlund, Anders Tjur
1 200 Storbränna

1976

Nilsson, Kjell Kalv
1 65 Långbrönet

1976

Andersson, Tage Ko
1 190 Långbrönet

1976

Nilsson, Kjell Kalv
1 65 Rolta

1976

Andersson, Göte Ko
1 180 Lillworrmyren

1977

Andersson, Åke Kalv
1 65 Ånäsmyren

1977

Nilsson, Lennart Kalv
1 65 Ånäsmyren

1977

Andersson, Tage Kalv
1 65 Martaslyet

1977

Andersson, S-E Kviga
1 140 Bumoran

1977

Andersson, Åke Ko
1 190 Stormyrkälen

1977

Andersson, Göte Kviga
1 140 Storbränna

1977

Nore´n, Gunnar Tjur
1 214 Kammarheden

1978

Westerlund, Anders Kviga
1 140 Eitmyren

1978

Nilsson, Lennart Kviga
1 140 Bumoran

1978

Nore´n, Jan Tjur
1 200 Gustafs tornet

1978

Westerlund, Håkan Tjur
1 200 Gustafs tornet

1978

Andersson, Göte Kviga
1 140 Kammarheden

1978

Nilsson, Kjell Kalv
1 65 Grönnheden

1979 03-sep 05:00 Nore´n, Gunnar Tjur 11-taggare 1 200 Eitmyren

1979 03-sep 05:30 Nilsson, Lennart Kviga
1 140 Skogsbilvägen vid Järphedentornet

1979 04-sep 06:15 Andersson, Tage Kalv
1 65 Svidjeknabben

1979 08-sep 05:15 Andersson, S-E Kalv
1 65 Tornet vid Storstensmyren

1979 08-sep 05:15 Andersson, S-E Kalv
1 65 Tornet vid Storstensmyren

1979 08-sep 12:30 Andersson, Göte Kalv
1 65 Fässmyrkälen norra delen

1979 09-sep 06:30 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 200 Eitmyren

1979 09-sep 08:30 Lundmark, Östen Ko
1 175 Skogsbilvägen vid vägbommen

1979 09-sep 08:30 Lundmark, Östen Tjur 1-åring 1 200 Skogsbilvägen vid vägbommen

1979 16-sep 11:00 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 200 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1979 20-sep 09:00 Nilsson, Kjell Kalv
1 70 Norrgrundheden

1979 20-sep 11:55 Andersson, Åke Kalv
1 65 Bumoran, hygget

1980 01-sep 05:35 Nore´n, Jan Kviga
1 150 Eitmyren

1980 01-sep Ej not. Andersson, Åke Kalv
1 55 Lindbergsknabben

1980 02-sep 06:15 Andersson, Tage Tjur 15-taggare 1 290 Agneshygget vid Oxholmsforsen

1980 02-sep 11:50 Westerlund, Håkan Tjur 6-taggare 1 208 Vinheden vid Lillnottjärn

1980 02-sep 11:50 Westerlund, Håkan Tjur 6-taggare 1 236 Vinheden vid Lillnottjärn

1980 13-sep 08:30 Westerlund, Anders Kalv
1 67 Kullen, vid stora tallen på bolagslinjen

1980 13-sep 08:40 Westerlund, Håkan Kalv
1 66 Mellan Ytterträsket och Småträsken

1980 13-sep Ej not. Andersson, S-E Tjur 1-åring 1 200 Bumoran

1980 20-sep 11:00 Westerlund, Anders Ko
1 190 Sunnerstmyrbäcken vid tornet

1980 20-sep Ej not. Lundmark, Östen Tjur 4-taggare 1 154 Kammarheden

1980 21-sep 06:50 Wikström, S-L Kalv
1 71 Ånäsmyren vid Nilstornet

1980 18-okt 09:40 Westerlund, Anders Kalv
1 65 Landsvägen vid Nygraven

1981 07-sep 05:45 Nore´n, Gunnar Tjur 7-taggare 1 223 Stövertjärnbränna

1981 07-sep 08:05 Westerlund, Elof Tjur 3-taggare 1 170 Storbrännahygget

1981 07-sep Ej not. Andersson, Tage Kalv
1 62 Kullen vid Långmyren

1981 07-sep Ej not. Andersson, Tage Ko
1 230 Bukälen vid Långmyren

1981 08-sep Ej not. Derby, L-H Tjur 15-taggare 1 290 Norra Sjöheden vid Lillworrmyren

1981 12-sep Ej not. Andersson, S-E Kalv
1 62 Avamoren vid bäcken

1981 13-sep 07:05 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 113 Storbrännahygget

1981 13-sep 07:20 Derby, L-H Kalv
1 79 Ånäsmyren vid Nilstornet

1981 13-sep 07:20 Derby, L-H Ko
1 179 Ånäsmyren vid Nilstornet

1981 19-sep 06:50 Derby, L-H Kalv
1 68 Lillsvedjan

1981 19-sep 07:10 Andersson, S-E Kalv
1 73 Morvägen

1981 19-sep Ej not. Sundkvist, Hans Kalv
1 91 Trollkälen, tornet vid Tväråforsvägen

1981 20-sep Ej not. Derby, L-H Kalv
1 66 Tväråliden vid Tväråtjärnbäcken

1981 11-okt 10:50 Wikström, S-L Tjur 4-taggare 1 160 Storbrännahygget

1982 06-sep 10:00 Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Brännåkern

1982 06-sep 13:50 Nore´n, Jan Tjur 11-taggare 1 374 Elofsvägen, söder om Miktjärnslyet

1982 07-sep 08:30 Nilsson, Kurt Tjur 4-taggare 1 170 Landsvägen vid Kvavistjärn

1982 07-sep 17:00 Wikström, S-L Kalv
1 65 I Lillälven vid "Rådde"

1982 07-sep 17:00 Wikström, S-L Kalv
1 65 I Lillälven vid "Rådde"

1982 11-sep 06:30 Andersson, Tage Kviga
1 140 Skravelbäcken innanför Långbrönet

1982 11-sep 06:45 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Tornet mellan Lillvägen och Seffermyren

1982 12-sep 05:40 Nilsson, Lennart Kviga
1 140 Storbränna vid Åbyälven

1982 12-sep 06:15 Andersson, Tage Ko
1 175 Vid Lillälven

1982 12-sep 07:30 Wikström, S-L Kalv
1 65 Gustafs tornet

1982 18-sep 06:45 Nore´n, Jan Tjur 10-taggare 1 200 Fässmyrkälen, Agneshygget vid Rejmyren

1982 18-sep 08:50 Lundmark, Östen Ko
1 175 Kammarheden

1982 18-sep 09:05 Nilsson, Kjell Tjur 1-åring 1 200 Fässmyrkälen, Agneshygget vid Rejmyren

1982 18-sep 09:20 Andersson, S-E Kalv
1 65 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1982 18-sep 13:10 Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Vinheden, vid storstenen på hygget

1982 19-sep 11:30 Westerlund, Anders Kalv
1 65 Storberget mot Lillälven

1982 16-okt 08:10 Westerlund, Håkan Tjur 14-taggare 1 276 Skogsbilvägen vid Axelstornet

1982 16-okt 14:30 Westerlund, Stefan Tjur 9-taggare 1 245 Bumoran vid älvstranden

1982 17-okt 08:15 Wikström, L-G Kalv
1 80 Ånäsmyren vid Nilstornet

1982 17-okt 08:15 Wikström, L-G Kalv
1 74 Ånäsmyren vid Nilstornet

1983 05-sep 06:50 Hedlund, Yngve Kalv
1 77 Ånäsmyren vid Nilstornet

1983 05-sep 16:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 69 Trollkälen, tornet vid Tväråforsvägen

1983 06-sep 10:35 Lundmark, Östen Kalv
1 57 Mellan Spjellknabben och Sunnerstmyrbäcken

1983 06-sep 15:45 Derby, L-H Ko
1 168 Lillälven vid "Rådde"

1983 06-sep 16:40 Hedlund, Yngve Ko
1 165 Lillälven vid "Råningen"

1983 07-sep 05:40 Wikström, L-G Kalv
1 60 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1983 08-sep 07:50 Westerlund, Anders Tjur 15-taggare 1 238 Storstenen på Långheden mot Nottjärn

1983 08-sep 08:05 Andersson, Tage Tjur 7-taggare 1 235 Åbyskiftet mot bolagsholmen

1983 08-sep 08:20 Wikström, L-G Kviga
1 138 Fässmyrkälen södra delen på Agneshygget

1983 09-sep 09:20 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 154 Hällan mellan Spjellknabben och Björnkälen

1983 09-sep 14:20 Wikström, S-L Kalv
1 31 Landsvägen vid Bumorvägskälet

1983 09-sep 14:20 Andersson, S-E Ko
1 191 Råningen

1983 10-sep 06:15 Nilsson, Kjell Ko
1 181 Skogsbilvägen vid vägbommen

1983 10-sep 15:55 Andersson, S-E Kalv
1 64 Lillsvedjeknabben

1983 10-sep 15:55 Andersson, S-E Ko
1 201 Lillsvedjeknabben

1983 17-sep 06:10 Nilsson, Roger Tjur 4-taggare 1 199 Landsvägen mellan vändskivan och Tattarkojan

1983 17-sep 06:35 Wikström, S-L Tjur 5-taggare 1 152 Vid Oxholmsforsen på södra sidan om Åbyälven

1983 17-sep 10:15 Andersson, Göte Kalv
1 74 Haraldsvägen vid Nottjärnmyren

1983 17-sep 11:00 Andersson, Tage Kalv
1 67 Spelknabben

1983 17-sep 13:40 Hedlund, Yngve Kviga
1 140 Sunnerstmyrbäcken vid tornet

1983 18-sep 06:30 Westerlund, Anders Kalv
1 65 Landsvägen vid Kammarheden

1983 18-sep 10:25 Nilsson, Roger Kalv
1 64 Storbränna

1983 18-sep 12:40 Westerlund, Stefan Ko
1 170 Görans Änget

1983 24-sep 15:05 Wikström, S-L Kalv
1 60 Lillworrmyren holmtornet

1983 24-sep 17:30 Nilsson, Roger Tjur 12-taggare 1 288 Halvvägasbacken

1983 15-okt 07:40 Hedlund, Yngve Kviga
1 140 Landsvägen vid Åbyknabben

1983 16-okt 08:45 Nilsson, Roger Kviga
1 140 Gustafs tornet

1984 03-sep 05:35 Derby, L-H Kalv
1 43 Ånäsmyren vid nedre tornet

1984 03-sep 05:35 Derby, L-H Kalv
1 48 Ånäsmyren vid nedre tornet

1984 03-sep 15:10 Wikström, S-L Kalv
1 59 Storfrubacken

1984 04-sep 14:15 Westerlund, Anders Tjur 1-åring 1 128 Landsvägen vid Haraldsvägen

1984 05-sep 17:15 Derby, L-H Tjur 11-taggare 1 275 Kälen ned mot Kärtmyren

1984 07-sep 07:15 Derby, L-H Kalv
1 61 Fässmyrkälen Agneshygget

1984 07-sep 07:15 Derby, L-H Kalv
1 62 Fässmyrkälen Agneshygget

1984 07-sep 15:45 Westerlund, Håkan Tjur 5-taggare 1 167 Landsvägen vid Råningsledet

1984 15-sep 14:45 Nilsson, Roger Tjur
1 204 Lindbergsknabben

1984 15-sep 16:15 Derby, L-H Kalv
1 64 Seffermyren

1984 16-sep 07:50 Andersson, Tage Ko
1 197 Eitmyren

1984 22-sep 07:45 Derby, L-H Kalv
1 67 Landsvägen vid Haraldsvägen

1984 22-sep 14:35 Derby, L-H Kalv
1 68 Sörbrännkälen mot Långmyren

1984 22-sep 17:25 Westerlund, Stefan Kalv
1 71 Lillworrmyren mot Åkerbostigen

1984 14-okt 08:45 Wikström, L-G Kviga
1 140 Landsvägen vid Råningsledet

1984 20-okt 14:20 Derby, L-H Ko
1 175 Norrbrännkälen

1984 20-okt 14:40 Wikström, L-G Kalv
1 65 Bumor-Stormorvägskälet

1984 20-okt 15:10 Hedlund, Yngve Ko
1 175 Åby älv nedanför landsvägsbron

1985 03-sep 12:30 Westerlund, Stefan Kalv
1 62 Ej noterat

1985 03-sep 17:15 Nilsson, Lennart Tjur 3-taggare 1 170 Storbränna vid Åbyälv nedanför Uvabo

1985 04-sep 07:10 Derby, L-H Tjur 7-taggare 1 210 Ej noterat

1985 08-sep 09:50 Hedlund, Yngve Kalv
1 60 Gustafs tornet

1985 08-sep 10:00 Andersson, Tage Tjur 4-taggare 1 185 Ånäsmyren vid nedre tornet

1985 14-sep 14:10 Hedlund, Yngve Kalv
1 65 Brännåkern, hygget mot Småträsken

1985 15-sep 07:45 Lundmark, Östen Tjur 7-taggare 1 200 Skogsbilvägen vid Axelstornet

1986 01-sep 11:15 Westerlund, Stefan Kalv
1 60 Ånäsmyren vid mosshustornet

1986 03-sep 05:45 Westerlund, Håkan Tjur 8-taggare 1 221 Storfrubacken

1986 04-sep 11:05 Nilsson, Kurt Tjur
1 134 Södra sidan av Åby älv vid Storbränna

1986 05-sep 15:40 Nilsson, Kjell Ko
1 177 Vinheden vid Lillnottjärn

1986 13-sep 11:30 Nilsson, Roger Kviga
1 140 Jan Annersa slyet

1986 14-sep 07:40 Westerlund, Elof Tjur
1 200 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1987 07-sep 05:45 Westerlund, Stefan Kalv
1 68 Storbrännahygget

1987 07-sep 07:50 Wikström, S-L Ko
1 191 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1987 07-sep 09:10 Andersson, Tage Tjur 1-åring 1 105 Mellan Bjärkentornet och Tväråtjärn

1987 08-sep 06:15 Hedlund, Yngve Tjur
1 172 Landsvägen vid Kolplatsen

1987 09-sep 07:00 Wikström, S-L Kalv
1 79 Nottjärnmyren vid Agneshygget

1987 10-sep 08:15 Derby, L-H Tjur
1 200 Lillworrmyren

1987 16-sep 18:55 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Änget

1988 05-sep 05:05 Hortlund, Per Kviga
1 109 Börjeshygget vid Gammelmoforsen

1988 05-sep 09:05 Wikström, S-L Kalv
1 44 Eitmyren

1988 06-sep 12:45 Westerlund, Håkan Ko
1 204 Hygget på Sörbrännkälen vid älven

1988 06-sep 13:05 Derby, L-H Ko
1 171 Storfrubacken

1988 06-sep 17:45 Wikström, S-L Ko
1 192 I Åbyälven vid Gammelmoforsen

1988 07-sep 07:10 Nilsson, Roger Kalv
1 74 Haraldsvägen vid Nottjärnmyren

1988 08-sep 11:30 Wikström, S-L Tjur 6-taggare 1 183 Norrbrännkälen

1988 17-sep 06:20 Westerlund, Stefan Ko
1 180 Eitmyren

1988 17-sep 07:50 Derby, L-H Tjur 1-åring 1 148 Eitmyren

1988 17-sep 12:20 Sundkvist, Hans Tjur 1-åring 1 134 Jan Annersa Slyet

1988 17-sep 12:45 Wikström, S-L Ko
1 175 Lillworrmyren Gunnarstornet

1988 18-sep 08:30 Andersson, Tage Kalv
1 65 Vid Pultmyrbäcken

1988 15-okt Ej not. Nilsson, Roger Kalv
1 65 Ej noterat

1988 30-okt Ej not. Derby, L-H Tjur 12-taggare 1 200 Landsvägen vid Tattarkojan

1989 04-sep 11:00 Wikström, L-G Kalv
1 54 Permyren vid Storbränna

1989 09-sep 06:25 Sehlstedt, Mårten Kalv
1 53 Grysstjärn vid hygget

1989 09-sep 14:20 Hortlund, Per Kalv
1 62 Landsvägen vid Tattarkojan

1989 10-sep 08:45 Wikström, L-G Kalv
1 64 Landsvägen vid Kammarheden

1989 17-sep 12:25 Wikström, L-G Tjur 4-taggare 1 182 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

1989 23-sep 07:15 Andersson, Tage Tjur 4-taggare 1 164 Hygget på Ånäsheden

1989 23-sep 10:45 Hedlund, Yngve Tjur 4-taggare 1 151 Trollkälen vid kraftledningen

1989 24-sep 08:05 Hedlund, Yngve Kalv
1 38 Mellan Nottjärn och Lillnottjärn

1989 24-sep 09:10 Westerlund, Håkan Tjur 5-taggare 1 192 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1989 22-okt Ej not. Sundkvist, Hans Tjur 1-åring 1 200 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1989 25-nov 10:40 Westerlund, Stefan Tjur 10-taggare 1 230 Storfrubacken

1989 26-nov 12:40 Wikström, L-G Kalv
1 57 Storbrännahygget vid stickvägen

1990 04-sep 06:15 Westerlund, Stefan Kalv
1 50 Landsvägen vid Furuhulthygget

1990 04-sep 14:38 Nilsson, Kurt Tjur
1 161 Mellan Nottjärn och Lillnottjärn

1990 04-sep 14:40 Hedlund, Yngve Ko
1 222 Vinheden vid Lillnottjärn

1990 04-sep 15:00 Derby, L-H Kalv
1 55 Landsvägen mellan Nottjärnbäcken och Kammarheden

1990 05-sep 09:05 Nilsson, Roger Tjur 12-taggare 1 305 Kälen, Valdemarshygget vid övre myrkanten

1990 05-sep 09:05 Nilsson, Roger Tjur 9-taggare 1 268 Kälen, Valdemarshygget vid övre myrkanten

1990 05-sep 09:40 Sehlstedt, Mårten Kalv
1 61 Kälen, Valdemarshygget vid kraftledningen

1990 05-sep 09:41 Westerlund, Stefan Ko
1 201 Kälen, Valdemarshygget vid Rismyrbäcken

1990 07-sep 15:10 Westerlund, Stefan Kalv
1 57 Haraldsvägen på Fässmyrkälen

1990 08-sep 07:15 Westerlund, Håkan Tjur
1 130 Storbränna vid Eitmyren

1990 08-sep 08:00 Nilsson, Roger Kalv
1 66 Åbyälven vid Storbränna

1990 08-sep 09:30 Westerlund, Stefan Kalv
1 62 Kammarheden

1990 16-sep 14:40 Andersson, Göte Kalv
1 65 Bjellbrönet

1990 22-sep 14:15 Andersson, Tage Kalv
1 65 Ralkmyrslyet

1990 13-okt 07:20 Sundkvist, Hans Kalv
1 75 Landsvägen vid Bukälkurvan

1990 13-okt 07:35 Wikström, L-G Kalv
1 74 Långmyren vid Norrbrännkälen

1990 14-okt 08:35 Nilsson, Roger Tjur
1 170 Fässmyrkälen vid bolagsholmen

1990 20-okt 08:05 Hedlund, Yngve Ko
1 195 Hygget vid Rismyrbäcken

1990 01-dec 10:30 Derby, L-H Kalv
1 65 Yngve Wikströms hygge vid Åbyälven

1991 02-sep 06:40 Derby, L-H Kviga
1 114 Ånäsmyren vid mosshustornet

1991 02-sep 07:20 Wikström, L-G Kalv
1 44 Gustafs tornet

1991 02-sep 07:40 Andersson, Tage Tjur
1 125 Björkheden mot Ånäsmyren

1991 02-sep 14:30 Sehlstedt, Mårten Tjur
1 178 Halvvägasbacken

1991 02-sep 17:55 Wikström, L-G Kalv
1 46 Permyrbäcken vid traktorvägen

1991 03-sep 05:45 Westerlund, Stefan Tjur
1 228 Landsvägen vid Åbyälvsbron

1991 03-sep 09:00 Andersson, Tage Kalv
1 50 Fässmyrkälen vid Frängsmyren

1991 04-sep 07:25 Hedlund, Yngve Kalv
1 40 Storfrubacken

1991 05-sep 07:15 Andersson, Åke Tjur
1 148 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1991 08-sep 08:30 Sehlstedt, Mårten Kalv
1 65 Storbränna, tornet vid älven

1991 14-sep 11:55 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

1992 08-sep 15:15 Wikström, S-L Kalv
1 65 Norrgrundheden

1992 19-sep 15:40 Derby, L-H Kalv
1 65 Skogsbilvägen på Björkheden

1992 11-okt 09:25 Andersson, Tage Kalv
1 65 Kälen ned mot Kärtmyren

1992 18-okt 11:55 Derby, L-H Ko
1 175 Kälen, Valdemarshygget vid Rismyrbäcken

1993 10-sep 07:15 Andersson, Tage Kalv
1 65 Skattkärrheden

1993 11-sep 05:40 Sundkvist, Hans Tjur
1 200 Hygget söder om Gammelmoforsen

1993 11-sep 05:40 Sundkvist, Hans Kviga
1 140 Hygget söder om Gammelmoforsen

1993 11-sep 06:25 Westerlund, Håkan Ko
1 175 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1993 11-sep 13:05 Wikström, S-L Kalv
1 65 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1993 19-sep 08:15 Sundkvist, Hans Tjur
1 200 Storbränna, kraftledningen vid stickvägen

1993 Ej noterat Ej not. Andersson, Åke Kalv
1 65 Kälen

1993 05-nov 14:20 Wikström, S-L Kalv
1 65 Moren

1993 Ej noterat Ej not. Westerlund, Håkan Tjur
1 200 Kammarheden

1994 08-sep 06:45 Derby, L-H Ko
1 175 Ej noterat

1994 08-sep 07:05 Wikström, S-L Kalv
1 65 Långmyren

1994 11-sep 06:15 Westerlund, Håkan Kviga
1 140 Vinheden

1994 17-sep 15:30 Westerlund, Stefan Tjur
1 200 Grysstjärn

1995 Ej noterat Ej not. Derby, Niklas Kalv
1 65 Storstenmyren

1995 Ej noterat Ej not. Wikström, L-G Kalv
1 65 Vid Lillälven mellan Norr- och Sörgrundheden

1995 Ej noterat Ej not. Sundkvist, Hans Tjur
1 200 Hygget söder om Gammelmoforsen

1995 Ej noterat Ej not. Andersson, Göte Tjur
1 200 Norrbrännkälen

1996 03-sep 06:45 Derby, Niklas Kalv
1 65 Landsvägen vid Åbyknabben

1996 03-sep 06:45 Derby, Niklas Kalv
1 65 Landsvägen vid Åbyknabben

1996 03-sep 14:55 Westerlund, Stefan Tjur
1 200 Grysstjärn

1996 03-sep 15:10 Westerlund, Anders Tjur
1 200 Kälen vid Knöppeln

1996 07-sep 07:00 Wikström, S-L Tjur 1-åring 1 200 Drängkälen

1996 12-sep 12:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 65 Kälen, Valdemarshygget vid Rismyrbäcken

1997 01-sep 17:35 Nilsson, Ragnar Kalv
1 39 Landsvägen vid Andershygget

1997 06-sep 05:35 Nilsson, Ragnar Kviga
1 140 Skogsbilvägen vid Storbränna

1997 06-sep 06:40 Andersson, Åke Tjur
1 250 Landsvägen vid Andershygget

1997 13-sep 06:25 Andersson, Johan Kalv
1 65 Bolagsholmen

1997 13-sep 06:35 Derby, L-H Kalv
1 65 Hällan mellan Spjellknabben och Björnkälen

1997 13-sep 06:40 Derby, Niklas Ko
1 175 Vid Pultmyrbäcken

1997 20-sep 10:00 Andersson, Tage Tjur
1 260 Långheden vid Nottjärnmyren

1997 Ej noterat Ej not. Sundkvist, Hans Ko
1 175 Råningen

1998 07-sep 10:00 Andersson, Åke Kviga
1 140 Lillworrmyren

1998 07-sep 15:50 Wikström, S-L Kalv
1 65 Drängkälen

1998 08-sep 18:27 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Perisaks

1998 12-sep 10:30 Nilsson, Kurt Kviga
1 140 Långheden

1998 13-sep 08:00 Wikström, S-L Tjur 1-åring 1 200 Stavsjöheden

1998 19-sep 08:30 Andersson, Johan Kalv
1 65 Bolagsholmen

1998 19-sep 11:30 Andersson, S-E Ko
1 175 Trollkälen

1998 19-sep 16:30 Westerlund, Daniel Tjur 4-taggare 1 200 Kälen, Valdemarshygget vid övre myrkanten

1998 20-sep 08:00 Westerlund, Stefan Tjur 4-taggare 1 200 Perisaks

1998 11-dec 09:45 Wikström, S-L Kalv
1 85 Kammarheden

1999 06-sep 07:35 Westerlund, Daniel Tjur 10-taggare 1 200 Kammarheden

1999 11-sep 07:30 Westerlund, Krister Kviga
1 140 Skjutbanan

1999 11-sep 16:30 Westerlund, Daniel Kalv
1 65 Nygraven

1999 18-sep 06:20 Nilsson, Roger Tjur 6-taggare 1 200 Nottjärnmyren

1999 10-okt 14:03 Derby, L-H Ko
1 200 Nölsjöheden ner mot Lillvorrmyren

1999 10-okt 14:03 Derby, L-H Kalv
1 65 Nölsjöheden ner mot Lillvorrmyren

1999 16-okt 14:01 Wikström, S-L Kalv
1 65 Brännåkern

1999 24-okt 15:30 Sundkvist, Hans Kviga
1 140 Drängkälsmyren

1999 24-okt 15:30 Sundkvist, Hans Tjur 4-taggare 1 200 Drängkälsmyren

1999 26-okt 13:30 Westerlund, Krister Kalv
1 92 Eitmyren

1999 04-nov 14:00 Andersson, Tage Ko
1 192 Noli änge vid ladriket

2000 04-sep 06:47 Westerlund, Krister Kalv
1 40 Nygraven

2000 04-sep 13:20 Derby, L-H Kalv
1 60 Ej noterat

2000 04-sep 17:18 Derby, L-H Tjur 15-taggare 1 282 Norrbrännkälen

2000 05-sep 07:00 Andersson, S-E Ko
1 180 Andershygget mot Nottjärnmyra

2000 10-sep 06:40 Westerlund, Daniel Kalv
1 50 Nygraven

2000 10-sep 06:44 Nilsson, Roger Kalv
1 60 Ej noterat

2000 16-sep 07:10 Andersson, S-E Tjur 4-taggare 1 200 Ej noterat

2000 14-okt Ej not. Sundkvist, Hans Kalv
1 60 Andershygget mot Nottjärnmyra

2000 15-okt Ej not. Westerlund, Stefan Tjur 8-taggare 1 200 Norrbrännkälen

2001 08-sep Ej not. Derby, L-H Kalv
1 65 Fässmyrkälen

2001 08-sep Ej not. Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Håkans hygge, vändskivan

2001 09-sep Ej not. Nilsson, Ragnar Tjur 4- taggare 1 200 Anders hygge, Furuhult

2001 09-sep Ej not. Wikström, S-L Ko
1 190 Agneshygget vid Oxholmsforsen

2001 Ej noterat Ej not. Wikström, S-L Tjur 5-taggare 1 200 Spelknabben

2001 Ej noterat Ej not. Westerlund, Krister Kalv
1 60 Sunnerstmyrbäcken vid tornet

2001 Ej noterat Ej not. Westerlund, Krister Kalv
1 60 Långmyren vid Långmyrbron

2002 02-sep 05:20 Derby, L-H Tjur 4-taggare 1 180 Anders hygge, Furuhult

2002 02-sep 08:30 Westerlund, Krister Ko
1 200 Ånäsheden

2002 02-sep 15:30 Andersson, Johan Kalv
1 50 Björkheden mot Ånäsmyren

2002 03-sep 15:00 Westerlund, Krister Kalv
1 65 Skattkärrheden

2002 07-sep 09:45 Westerlund, Daniel Tjur 12-taggare 1 245 Lillfrubacken

2002 08-sep 06:30 Wikström, S-L Tjur 1-åring 1 120 Åbyskiftet nedan Gammelmof.

2002 12-okt 07:30 Westerlund, Daniel Kalv
1 85 Spelknabben

2002 12-okt 07:45 Westerlund, Stefan Kalv
1 80 Spelknabben

2002 12-okt 08:30 Andersson, Kerstin Ko
1 185 Vägen 200 m öster vändskivan

2002 12-okt 08:50 Westerlund, Daniel Kalv
1 75 Spelknabben

2002 12-okt 12:15 Sundkvist, Hans Kalv
1 75 Vägen 50 m öster vändskivan

2002 19-okt 09:00 Sundkvist, Hans Tjur 4-taggare 1 190 Andershygget mot Nottjärnmyra

2003 01-sep 10:30 Westerlund, Krister Kalv
1 56 Västra kanten Drängkälen

2003 01-sep 15:00 Westerlund, Daniel Kviga
1 160 Lillworrmyren

2003 02-sep 13:30 Sundkvist, Hans Tjur 5-taggare 1 190 Ralkmyren

2003 21-sep 07:45 Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Östens hygge vid kraftledningen

2003 21-sep 09:00 Wikström, S-L Kalv
1 65 2:23 Hygget mot Ralkmyren

2003 11-okt 08:00 Wikström, Tomas Kviga
1 160 Storbränna vid Torpvägen

2003 11-okt 10:15 Westerlund, Håkan Ko
1 190 Nygraven

2003 11-okt 16:00 Eriksson, Bertil Kalv
1 72 Östens hygge vid kraftledningen

2003 12-okt 09:10 Westerlund, Håkan Kalv
1 80 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

2003 19-okt 08:45 Derby, L-H Tjur 8-taggare 1 210 Landsvägen vid Åbyknabben

2003 25-okt 12:45 Westerlund, Daniel Kviga
1 120 Granbergsmyren

2004 06-sep 05:00 Sundkvist, Hans Tjur 4-taggare 1 150 Hygget nedströms älvsbron

2004 06-sep 10:30 Wikström, S-L Kalv
1 67 Östens hygge vid kraftledningen

2004 06-sep 15:15 Andersson, Johan Kalv
1 45 Bakvalen Seffermyren

2004 07-sep 05:05 Nilsson, Roger Kviga
1 140 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2004 07-sep 11:00 Westerlund, Krister Kalv
1 50 Skattkärrheden

2004 11-sep 09:30 Derby, L-H Tjur 4-taggare 1 150 Östens hygge vid kraftledningen

2004 12-sep 10:00 Nilsson, Roger Tjur 4-taggare 1 170 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2004 12-sep 10:15 Sundkvist, Hans Kalv
1 70 Bolagsholmen

2004 18-sep 06:30 Nilsson, Roger Tjur 12-taggare 1 304 Östens hygge vid kraftledningen

2004 16-okt 12:15 Wikström, S-L Kalv
1 70 Råningsledet

2004 17-okt 10:30 Westerlund, Daniel Kviga
1 200 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2005 06-sep 10:15 Westerlund, Krister Kviga
1 140 Fässmyrkälen, Holmbergs skifte

2005 06-sep 17:45 Westerlund, Krister Kviga
1 150 Nottjärnbäcken vid Båtforsbacken

2005 24-sep 08:30 Andersson, Johan Kalv
1 70 Trollkälen

2005 24-sep 13:15 Andersson, Tage Tjur 10-taggare 1 230 Kälen, Valdemarshygget

2005 25-sep 12:00 Westerlund, Krister Kalv
1 70 Långheden mot Kvavistjärn

2005 15-okt 09:45 Wikström, S-L Kalv
1 64 Nygraven mot Bukälen

2005 22-okt 08:50 Wikström, S-L Kalv
1 88 Mellan Bjellbrönet och Storberget

2005 29-okt 14:50 Sundkvist, Hans Kviga
1 130 Diket bortom Kammarheden

2005 06-nov 11:40 Nilsson, Roger Tjur 8-taggare 1 230 Ånäsheden vid vägen

2005 12-nov 10:40 Westerlund, Krister Ko
1 218 Mellan Bukälen och Åbyälven

2005 12-nov 10:40 Westerlund, Krister Kalv
1 64 Mellan Bukälen och Åbyälven

2006 04-sep 05:20 Andersson, Johan Kalv
1 60 Spelknabben

2006 05-sep 10:25 Wikström,Tomas Tjur
1 178 Mellan Nymyrvägen och Isakmyra

2006 09-sep 05:50 Westerlund, Stefan Tjur
1 170 Kanten på Fässmyrkälen

2006 09-sep 06:10 Sundkvist, Andreas Kviga
1 170 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2006 10-sep 08:00 Westerlund, Stefan Kviga
1 140 Diket bortom Kammarheden

2006 16-sep 09:00 Wikström, Tomas Kalv
1 78 Nottjärnmyren vid Haraldsvägen

2006 17-sep 10:00 Derby, L-H Kviga
1 130 2:23 Hygget mot Ralkmyren

2007 03-sep 07:05 Nilsson, Roger Tjur 6-taggare 1 200 Björkheden

2007 03-sep 12:00 Westerlund, Krister Kviga
1 190 Östens hygge Kälen

2007 08-sep 15:10 Derby, L-H Kalv
1 60 Svennes hygge på Kälen

2007 08-sep 16:10 Westerlund, Daniel Kviga
1 150 Sahara

2007 09-sep 10:00 Westerlund, Håkan Kalv
1 60 Kammarheden vid vägen

2007 09-sep 11:15 Derby, L-H Kalv
1 84 Pass ett Permyrvägen

2007 15-sep 06:20 Sundkvist, Andreas Tjur 4-taggare 1 160 Fässmyrkälen mot spelknabben

2007 16-sep 10:40 Westerlund, Stefan Tjur 11-taggare 1 248 Hygget norr Nottjärn

2007 20-sep 17:30 Derby, L-H Kalv
1 70 Noli änge

2007 20-sep 17:32 Derby, L-H Ko
1 164 Noli änge

2007 13-okt 07:20 Derby, L-H Kalv
1 60 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

2007 13-okt 08:15 Derby, L-H Kalv
1 60 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

2007 13-okt 08:16 Derby, L-H Kalv
1 60 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

2007 20-okt 09:15 Westerlund, Daniel Tjur 5-taggare 1 150 Vid hygget på Östens väg

2008 01-sep 15:35 Westerlund, Stefan Kalv
1 70 Norr om Lambristjärn

2008 02-sep 05:50 Derby, L-H Kalv
1 70 Haraldsvägen Furuhultkälen

2008 02-sep 07:40 Westerlund, Stefan Tjur 4-taggare 1 160 Vintervägen vid Kolugn

2008 06-sep 06:40 Hortlund, Per Kalv
1 80 Tattarkojan

2008 06-sep 07:40 Wikström,S-L Kviga
1 120 Fässmyrkälen mot Frängsmyren

2008 06-sep 14:10 Westerlund, Daniel Kviga
1 132 Stenpasset söder Vinheden

2008 13-sep 11:00 Westerlund, Krister Ko
1 200 Haraldsvägen vid Nottjärnmyren

2008 14-sep 13:50 Sundkvist, Andreas Tjur 11-taggare 1 244 Vid Lillälven mellan Norr- och Sörgrundheden

2008 20-sep 10:00 Westerlund, Daniel Kalv
1 70 Passet bortom Kammarheden

2008 21-sep 11:00 Ceder, Johan Tjur 4-taggare 1 130 Dikesändan nedkant Stavsjöheden

2008 18-okt 08:45 Westerlund, Håkan Kalv
1 75 Korsningen Åkerbov.- Kronvägen

2008 18-okt 08:45 Westerlund, Håkan Kalv
1 75 Korsningen Åkerbov.- Kronvägen

2008 01-nov 09:00 Westerlund, Daniel Tjur 4-taggare 1 140 Nygraven

2009 07-sep 06:00 Westerlund, Krister Ko
1 180 Nygraven

2009 07-sep 08:25 Hortlund, Per Tjur 4-taggare 1 140 Kraftledningen Storbränna

2009 07-sep 10:40 Sundkvist, Andréas Tjur 2-taggare 1 120 Östens hygge Kälen

2009 08-sep 05:55 Eriksson, Bertil Kalv
1 60 Bolagsholmen

2009 12-sep 06:40 Ceder, Johan Kviga
1 150 Hygget innanför Kammarheden

2009 12-sep 11:00 Wikström, S-L Kalv
1 68 Tages hygge väster Björkheden

2009 13-sep 06:00 Nilsson, Roger Kviga
1 150 Bäckströms skifte Norrbrännkälen

2009 13-sep 07:55 Westerlund, Daniel Kalv
1 45 Nygraven

2009 10-okt 09:30 Sundkvist, Hans Kalv
1 82 Stenpasset fässmyrkälen

2009 10-okt 13:30 Westerlund, Daniel Kalv
1 80 Skattkärrvägen längst in på stickvägen

2009 10-okt 15:30 Eriksson, Bertil Tjur 7-taggare 1 150 Kraftledningen Permyrvägen

2010 07-sep 05:35 Sundkvist Andréas Kviga
1 170 Nygraven

2010 18-sep 06:00 Westerlund, Håkan Tjur 7-taggare 1 250 Anders hygge vid Lillvorrmyren

2010 19-sep 06:30 Sundkvist Andréas Kalv
1 60 Spännet, Seffermyren

2010 19-sep 12:00 Ceder, Johan Kalv
1 60 Tages hygge väster Björkheden

2010 25-sep 06:40 Westerlund, Maj Kalv
1 60 Hygget norr om Martaslyet

2010 25-sep 06:45 Andersson, Tage Kalv
1 60 Vid stavsjöbäcken

2010 25-sep 07:00 Derby, L-H Tjur 19-taggare 1 250 Trollkälen,sydost Nymyrvägen

2010 25-sep 11.40 Brattlöv, Daniel Tjur 11-taggare 1 250 Nygraven

2010 25-sep 12:30 Westerlund, Daniel Ko
1 190 Passet hitom Nottjärnbäcken

2010 10-okt 12:45 Wikström, S-L Tjur 5-taggare 1 150 Tages hygge väster Björkheden

2010 16-okt 09:00 Ceder, Johan Kalv
1 68 Bumoran

2010 17-okt 09:20 Ceder, Johan Kalv
1 70 Sydöstra delen Furuhultkälen

2011 05-sep 09:30 Sundkvist, Hans Kviga
1 197 Trollkälen nedre delen

2011 05-sep 16:10 Ceder, Johan Tjur 4- taggare 1 145 Björkheden mot myren

2011 05-sep 16:15 Andersson, S-E Kalv
1 63 Nygraven

2011 05-sep 16:22 Derby, L-H Ko
1 200 Torpvägen i svackan

2011 06-sep 09:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 63 Stormorpasset

2011 10-sep 10:10 Andersson, Kerstin Kalv
1 53 Skattkärrheden på stickvägen

2011 11-sep 10:30 Westerlund, Daniel Tjur 6-taggare 1 230 Stormorpasset

2011 24-sep 12:45 Brattlöv, Daniel Kviga
1 190 Perisaks

2011 29-okt 16:15 Nilsson, Roger Kalv
1 60 Noli änge

2011 30-okt 07:45 Westerlund, Daniel Kalv
1 100 2:23 Hygget mot Ralkmyren

2012 03-sep 05:55 Ceder, Johan Kalv
1 52 Sunnerstmyrbäcken nv om vändskivan

2012 03-sep 06:55 Derby, Niklas Ko
1 190 Stenpasset fässmyrkälen

2012 03-sep 07:10 Westerlund, Daniel Tjur 4- taggare 1 182 Högtornet Haraldsvägen

2012 03-sep 10:30 Derby, L-H Kalv
1 56 Mellan Nymyrv och Seffermyren

2012 03-sep 11:05 Westerlund, Stefan Kalv
1 52 Vid Skravelbäcken

2012 03-sep 12:00 Wikström, S-L Kalv
1 56 Svackan Brännåkern- Åkerbovägskälet

2012 04-sep 05:05 Westerlund, Maj Tjur 6-taggare 1 180 Östens hygge Kälen

2012 04-sep 10:15 Westerlund, Daniel Kalv
1 52 Östens hygge Kälen vid kraftledningen

2012 04-sep 17:25 Derby, L-H Kalv
1 52 Nygraven

2012 08-sep 06:00 Westerlund, Daniel Tjur 12-taggare 1 225 Noli änge

2012 08-sep 07:15 Ceder, Johan Ko
1 185 Brännan söder Lillvorrmyren

2012 08-sep 15:30 Westerlund, Gustav Tjur 6-taggare 1 220 Nygraven

2012 09-sep 06:55 Westerlund, Stefan Kalv
1 54 Stenpasset mot Finnträsk

2012 03-nov 08:05 Westerlund, Daniel Kviga
1 180 Nygraven

2013 02-sep 05:15 Hartman, Bengt-Åke Tjur 4- taggare 1 165 Bolagsholmen

2013 02-sep 05:35 Brattlöv, Daniel Tjur 9-taggare 1 220 Passet bortom Kammarheden

2013 02-sep 16:30 Westerlund, Gustav Tjur 2-taggare 1 126 Diket bortom Åbyknabben

2013 03-sep 10:15 Westerlund, Stefan Kviga
1 146 Ralkmyrslyet

2013 07-sep 06:05 Ceder, Johan Kviga
1 140 Myren mellan älven o Brännkälen 2:28

2013 07-sep 10:35 Derby, L-H Kalv
1 53 2:23 Hygget mot Ralkmyren

2013 09-sep 09:35 Ceder, Johan Kalv
1 75 Mellan Ånäsv. Och Gammelån

2013 09-sep 09:40 Derby, L-H Kalv
1 75 Furuhult

2013 09-sep 09:45 Westerlund, Jonas Kalv
1 52 Perisaks

2013 09-sep 10:40 Andersson, Tage Ko
1 220 Axels tornet

2013 26-okt 15:00 Westerlund, Daniel Kalv
1 40 Noli änge

2013 02-nov 12:00 Sundkvist Hans Kalv
1 80 Stormorpasset

2013 03-nov 08:05 Derby, L-H Kalv
1 80 Seffermyren

2014 01-sep 09:30 Derby, L-H Tjur 6-taggare 1 228 Bolagsholmen

2014 01-sep 17:15 Derby, L-H Kalv
1 68 Grysstjärn

2014 06-sep 08:30 Westerlund, Daniel Kviga
1 175 Innanför Åbyknabben

2014 06-sep 16:15 Wikström, S-L Tjur 2-taggare 1 154 Sörbrännkälen

2014 07-sep 07:20 Westerlund, Stefan Kalv
1 70 17:1 vid Tvärån

2014 13-sep 09:15 Westerlund, Stefan Ko
1 190 Hygget norr Martaslyet

2014 11-okt 11:00 Ceder, Johan Kalv
1 73 Söder änden på Skattkärrvägen

2014 18-okt 11:05 Westerlund, Stefan Tjur 5-taggare 1 197 Vinheden innanför Storstenmyren

2015 07-sep 06:45 Westerlund, Jonas Tjur 2-taggare 1 142 Bolagsholmen

2015 07-sep 11:35 Sundkvist, Hans Kviga
1 182 Ralkmyrslyet

2015 07-sep 16:05 Öhlund, Greger Kviga
1 191 Björkheden

2015 07-sep 16:50 Öhlund, Greger Kalv
1 60 Oxholmsforsen längst upp

2015 12-sep 11:00 Öhlund, Greger Kalv
1 60 Stövertjärn

2015 12-sep 15:25 Westerlund, Maj Kalv
1 53 Stormortornet

2015 12-sep 17:00 Derby, Niklas Ko
1 185 Kolugn

2015 13-sep 11:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 65 Bukälen

2015 19-sep 06:05 Ceder, Johan Kalv
1 65 Brännåkern

2015 19-sep 12:30 Westerlund, Daniel Tjur
1 207 S. om vägen vid nerfart Berglundselet

2015 04-nov 15:00 Westerlund, Daniel Kalv
1 80 Stavsjöheden

2016 05-sep 11:30 Öhlund, Pär Kalv
1 65 Sörbrännkälen

2016 06-sep 05:40 Sundkvist, Hans Kalv
1 82 17:1 vid Åkerbovägen

2016 06-sep 05:50 Hartman, Bengt-Åke Ko
1 212 Jarn-Annerscha slyet

2016 06-sep 10:30 Öhlund, Pär Tjur 5-taggare 1 220 Baki å Ebba

2016 06-sep 15:30 Öhlund, Greger Kalv
1 65 Eitmyrslyet

2016 06-sep 15:45 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Björkheden

2016 10-sep 07:50 Sundkvist Hans Tjur 10-taggare 1 222 Dikespasset bortom Åbyknabben

2016 10-sep 08:20 Derby, L-H Tjur 5-taggare 1 190 Kanten på Nottjärnknabben från udden

2016 17-sep 11:00 Nilsson, Roger Tjur 4- taggare 1 138 Grysstjärn

2016 24-sep 11:30 Öhlund Pär Kalv
1 65 Nygraven

2016 15-okt 12:30 Derby, Niklas Ko
1 168 Nygraven

2017 04-sep 07:50 Ceder, Johan Kalv
1 60 Båtforsbacken

2017 04-sep 15:05 Westerlund, Krister Tjur 8-taggare 1 220 Spännet, Seffermyren

2017 16-sep 06:55 Westerlund, Gustav Tjur 5-taggare 1 200 Nymyrvägen Kurvan

2017 16-sep 07:15 Wikström,S-L Kalv
1 68 Lillvägen Bränne

2017 16-sep 15:00 Derby, L-H Tjur 4- taggare 1 144 Gustafs torne

2017 17-sep 06:00 Derby, L-H Kalv
1 64 Skattkärrvägen in på stickvägen

2017 15-okt 10:50 Derby, L-H Kalv
1 68 Nygraven

2017 15-okt 12:50 Wikström, S-L Kviga
1 206 Råningsledet

2017 21-okt 08:10 Ceder, Johan Tjur 10-taggare 1 200 Götes lada. Slutligt fälld vid Nygraven

2017 21-okt 08:50 Öhlund Pär Kalv
1 78 Vid Morvägen475


62013

Anm. Slaktvikt för ej vägda djur anges med: Tjur=200, Ko=175, Kviga=140, Kalv=65ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1968

Andersson, Göte Tjur
1 200 Eitmyren

1972

Andersson, Göte Ko
1 190 Eitmyren

1973

Andersson, Göte Tjur
1 200 Norra Sjöheden

1973

Andersson, Göte Kalv
1 65 Eitmyren

1974

Andersson, Göte Tjur
1 200 Norra Sjöheden

1975

Andersson, Göte Ko
1 185 Nottjärnknabben

1976

Andersson, Göte Ko
1 180 Lillworrmyren

1977

Andersson, Göte Kviga
1 140 Storbränna

1978

Andersson, Göte Kviga
1 140 Kammarheden

1979 08-sep 12:30 Andersson, Göte Kalv
1 65 Fässmyrkälen norra delen

1983 17-sep 10:15 Andersson, Göte Kalv
1 74 Haraldsvägen vid Nottjärnmyren

1990 16-sep 14:40 Andersson, Göte Kalv
1 65 Bjellbrönet

1995 Ej not. Ej not. Andersson, Göte Tjur
1 200 Norrbrännkälen13

ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1997 13-sep 06:25 Andersson, Johan Kalv
1 65 Bolagsholmen

1998 19-sep 08:30 Andersson, Johan Kalv
1 65 Bolagsholmen

2002 02-sep 15:30 Andersson, Johan Kalv
1 50 Björkheden mot Ånäsmyren

2004 06-sep 15:15 Andersson, Johan Kalv
1 45 Bakvalen Seffermyren

2005 24-sep 08:30 Andersson, Johan Kalv
1 70 Trollkälen

2006 04-sep 05:20 Andersson, Johan Kalv
1 60 Spelknabben

2008 21-sep 11:00 Andersson, Johan Tjur 4-taggare 1 150 Dikesändan nedkant Stavsjöheden

2009 12-sep 06:40 Ceder, Johan Kviga
1 150 Hygget innanför Kammarheden

2010 19-sep 12:00 Ceder, Johan Kalv
1 60 Tages hygge väster Björkheden

2010 16-okt 09:00 Ceder, Johan Kalv
1 68 Bumoran

2010 17-okt 09:20 Ceder, Johan Kalv
1 70 Sydöstra delen Furuhultkälen

2011 05-sep 16:10 Ceder, Johan Tjur 4- taggare 1 145 Björkheden mot myren

2012 03-sep 05:55 Ceder, Johan Kalv
1 52 Sunnerstmyrbäcken v om vändskivan

2012 08-sep 07:15 Ceder, Johan Ko
1 185 Brännan söder Lillvorrmyren

2013 07-sep 06:05 Ceder, Johan Kviga
1 140 Myren mellan älven o Brännkälen 2:28

2013 09-sep 09:35 Ceder, Johan Kalv
1 75 Mellan Ånäsv. Och Gammelån

2014 11-okt 11:00 Ceder, Johan Kalv
1 73 Söder änden på Skattkärrvägen

2015 19-sep 06:05 Ceder, Johan Kalv
1 65 Brännåkern

2017 04-sep 07:50 Ceder, Johan Kalv
1 60 Båtforsbacken

2017 21-okt 08:10 Ceder, Johan Tjur 10-taggare 1 200 Götes lada. Slutligt fälld nygraven20


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2002 12-okt 08:30 Andersson, Kerstin Ko
1 185 Vägen 200 m öster vändskivan

2011 10-sep 10:10 Andersson, Kerstin Kalv
1 53 Skattkärrheden på stickvägen2


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1972

Andersson, S-E Kalv
1 65 1:18 mellan älven och vägen

1977

Andersson, S-E Kviga
1 140 Bumoran

1979 08-sep 05:15 Andersson, S-E Kalv
1 65 Tornet vid Storstensmyren

1979 08-sep 05:15 Andersson, S-E Kalv
1 65 Tornet vid Storstensmyren

1980 13-sep Ej not. Andersson, S-E Tjur 1-åring 1 200 Bumoran

1981 12-sep Ej not. Andersson, S-E Kalv
1 62 Avamoren vid bäcken

1981 19-sep 07:10 Andersson, S-E Kalv
1 73 Morvägen

1982 18-sep 09:20 Andersson, S-E Kalv
1 65 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1983 09-sep 14:20 Andersson, S-E Ko
1 191 Råningen

1983 10-sep 15:55 Andersson, S-E Kalv
1 64 Lillsvedjeknabben

1983 10-sep 15:55 Andersson, S-E Ko
1 201 Lillsvedjeknabben

1998 19-sep 11:30 Andersson, S-E Ko
1 175 Trollkälen

2000 05-sep 07:00 Andersson, S-E Ko
1 180 Andershygget mot Nottjärnmyra

2000 16-sep 07:10 Andersson, S-E Tjur 4-taggare 1 200 Ej noterat

2011 05-sep 16:15 Andersson, S-E Kalv
1 63 Nygraven15


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1968

Andersson, Tage Tjur
1 200 Miktjärn

1969

Andersson, Tage Tjur
1 200 Tattarkojan

1970

Andersson, Tage Ko
1 190 1:18 mellan älven och vägen

1972

Andersson, Tage Ko
1 175 Ånäsmyren

1976

Andersson, Tage Ko
1 190 Långbrönet

1977

Andersson, Tage Kalv
1 65 Martaslyet

1979 04-sep 06:15 Andersson, Tage Kalv
1 65 Svidjeknabben

1980 02-sep 06:15 Andersson, Tage Tjur 15-taggare 1 290 Agneshygget vid Oxholmsforsen

1981 07-sep Ej not. Andersson, Tage Kalv
1 62 Kullen vid Långmyren

1981 07-sep Ej not. Andersson, Tage Ko
1 230 Bukälen vid Långmyren

1982 11-sep 06:30 Andersson, Tage Kviga
1 140 Skravelbäcken innanför Långbrönet

1982 12-sep 06:15 Andersson, Tage Ko
1 175 Vid Lillälven

1983 08-sep 08:05 Andersson, Tage Tjur 7-taggare 1 235 Åbyskiftet mot bolagsholmen

1983 17-sep 11:00 Andersson, Tage Kalv
1 67 Spelknabben

1984 16-sep 07:50 Andersson, Tage Ko
1 197 Eitmyren

1985 08-sep 10:00 Andersson, Tage Tjur 4-taggare 1 185 Ånäsmyren vid nedre tornet

1987 07-sep 09:10 Andersson, Tage Tjur 1-åring 1 105 Mellan Bjärkentornet och Tväråtjärn

1988 18-sep 08:30 Andersson, Tage Kalv
1 65 Vid Pultmyrbäcken

1989 23-sep 07:15 Andersson, Tage Tjur 4-taggare 1 164 Hygget på Ånäsheden

1990 22-sep 14:15 Andersson, Tage Kalv
1 65 Ralkmyrslyet

1991 02-sep 07:40 Andersson, Tage Tjur
1 125 Björkheden mot Ånäsmyren

1991 03-sep 09:00 Andersson, Tage Kalv
1 50 Fässmyrkälen vid Frängsmyren

1992 11-okt 09:25 Andersson, Tage Kalv
1 65 Kälen ned mot Kärtmyren

1993 10-sep 07:15 Andersson, Tage Kalv
1 65 Skattkärrheden

1997 20-sep 10:00 Andersson, Tage Tjur
1 260 Långheden vid Nottjärnmyren

1999 04-nov 14:00 Andersson, Tage Ko
1 192 Noli änge vid ladriket

2005 24-sep 13:15 Andersson, Tage Tjur
1 230 Kälen, Valdemarshygget

2010 25-sep 06:45 Andersson, Tage Kalv
1 60 Vid stavsjöbäcken

2013 09-sep 10:40 Andersson, Tage Ko
1 220 Axels tornet29


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1977

Andersson, Åke Kalv
1 65 Ånäsmyren

1977

Andersson, Åke Ko
1 190 Stormyrkälen

1979 20-sep 11:55 Andersson, Åke Kalv
1 65 Bumoran, hygget

1980 01-sep Ej not. Andersson, Åke Kalv
1 55 Lindbergsknabben

1991 05-sep 07:15 Andersson, Åke Tjur
1 148 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1993 Ej not. Ej not. Andersson, Åke Kalv
1 65 Kälen

1997 06-sep 06:40 Andersson, Åke Tjur
1 250 Landsvägen vid Andershygget

1998 07-sep 10:00 Andersson, Åke Kviga
1 140 Lillworrmyren8ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2010 25-sep 11.40 Brattlöv, Daniel Tjur 11-taggare 1 250 Nygraven

2011 24-sep 12:45 Brattlöv, Daniel Kviga
1 190 Perisaks

2013 02-sep 05:35 Brattlöv, Daniel Tjur 9-taggare 1 220 Passet bortom Kammarheden3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1981 08-sep Ej not. Derby, L-H Tjur 15-taggare 1 290 Norra Sjöheden vid Lillworrmyren

1981 13-sep 07:20 Derby, L-H Kalv
1 79 Ånäsmyren vid Nilstornet

1981 13-sep 07:20 Derby, L-H Ko
1 179 Ånäsmyren vid Nilstornet

1981 19-sep 06:50 Derby, L-H Kalv
1 68 Lillsvedjan

1981 20-sep Ej not. Derby, L-H Kalv
1 66 Tväråliden vid Tväråtjärnbäcken

1983 06-sep 15:45 Derby, L-H Ko
1 168 Lillälven vid "Rådde"

1984 03-sep 05:35 Derby, L-H Kalv
1 43 Ånäsmyren vid nedre tornet

1984 03-sep 05:35 Derby, L-H Kalv
1 48 Ånäsmyren vid nedre tornet

1984 05-sep 17:15 Derby, L-H Tjur 11-taggare 1 275 Kälen ned mot Kärtmyren

1984 07-sep 07:15 Derby, L-H Kalv
1 61 Fässmyrkälen Agneshygget

1984 07-sep 07:15 Derby, L-H Kalv
1 62 Fässmyrkälen Agneshygget

1984 15-sep 16:15 Derby, L-H Kalv
1 64 Seffermyren

1984 22-sep 07:45 Derby, L-H Kalv
1 67 Landsvägen vid Haraldsvägen

1984 22-sep 14:35 Derby, L-H Kalv
1 68 Sörbrännkälen mot Långmyren

1984 20-okt 14:20 Derby, L-H Ko
1 175 Norrbrännkälen

1985 04-sep 07:10 Derby, L-H Tjur 7-taggare 1 210 Ej noterat

1987 10-sep 08:15 Derby, L-H Tjur
1 200 Lillworrmyren

1988 06-sep 13:05 Derby, L-H Ko
1 171 Storfrubacken

1988 17-sep 07:50 Derby, L-H Tjur 1-åring 1 148 Eitmyren

1988 30-okt Ej not. Derby, L-H Tjur 12-taggare 1 200 Landsvägen vid Tattarkojan

1990 04-sep 15:00 Derby, L-H Kalv
1 55 Landsvägen mellan Nottjärnbäcken och Kammarheden

1990 01-dec 10:30 Derby, L-H Kalv
1 65 Yngve Wikströms hygge vid Åbyälven

1991 02-sep 06:40 Derby, L-H Kviga
1 114 Ånäsmyren vid mosshustornet

1992 19-sep 15:40 Derby, L-H Kalv
1 65 Skogsbilvägen på Björkheden

1992 18-okt 11:55 Derby, L-H Ko
1 175 Kälen, Valdemarshygget vid Rismyrbäcken

1994 08-sep 06:45 Derby, L-H Ko
1 175 Ej noterat

1997 13-sep 06:35 Derby, L-H Kalv
1 65 Hällan mellan Spjellknabben och Björnkälen

1999 10-okt 14:03 Derby, L-H Ko
1 200 Nölsjöheden ner mot Lillvorrmyren

1999 10-okt 14:03 Derby, L-H Kalv
1 65 Nölsjöheden ner mot Lillvorrmyren

2000 04-sep 13:20 Derby, L-H Kalv
1 60 Ej noterat

2000 04-sep 17:18 Derby, L-H Tjur 15-taggare 1 282 Norrbrännkälen

2001 08-sep Ej not. Derby, L-H Kalv
1 65 Fässmyrkälen

2002 02-sep 05:20 Derby, L-H Tjur 4-taggare 1 180 Anders hygge, Furuhult

2003 19-okt 08:45 Derby, L-H Tjur 8-taggare 1 210 Landsvägen vid Åbyknabben

2004 11-sep 09:30 Derby, L-H Tjur 4-taggare 1
Östens hygge vid kraftledningen

2006 17-sep 10:00 Derby, L-H Kviga
1 130 Svennes hygge mot Ralkmyren

2007 08-sep 15:10 Derby, L-H Kalv
1 60 Svennes hygge på Kälen

2007 09-sep 11:15 Derby, L-H Kalv
1 84 Pass ett Permyrvägen

2007 20-sep 17:30 Derby, L-H Kalv
1 70 Noli änge

2007 20-sep 17:32 Derby, L-H Ko
1 164 Noli änge

2007 13-okt 07:20 Derby, L-H Kalv
1 60 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

2007 13-okt 08:15 Derby, L-H Kalv
1 60 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

2007 13-okt 08:16 Derby, L-H Kalv
1 60 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

2008 02-sep 05:50 Derby, L-H Kalv
1 70 Haraldsvägen Furuhultkälen

2010 25-sep 07:00 Derby, L-H Tjur 19-taggare 1 250 Trollkälen,sydost Nymyrvägen

2011 05-sep 16:22 Derby, L-H Ko
1 200 Torpvägen i svackan

2012 03-sep 10:30 Derby, L-H Kalv
1 56 Mellan Nymyrv och Seffermyren

2012 04-sep 17:25 Derby, L-H Kalv
1 52 Nygraven

2013 07-sep 10:35 Derby, L-H Kalv
1 53 2:23 Hygget mot Ralkmyren

2013 09-sep 09:40 Derby, L-H Kalv
1 75 Furuhult

2013 03-nov 08:05 Derby, L-H Kalv
1 80 Seffermyren

2014 01-sep 09:30 Derby, L-H Tjur 6-taggare 1 228 Bolagsholmen

2014 01-sep 17:15 Derby, L-H Kalv
1 68 Grysstjärn

2016 10-sep 08:20 Derby, L-H Tjur 5-taggare 1 190 Kanten på Nottjärnknabben från udden

2017 16-sep 15:00 Derby, L-H Tjur 4- taggare 1 144 Gustafs torne

2017 17-sep 06:00 Derby, L-H Kalv
1 64 Skattkärrvägen in på stickvägen

2017 15-okt 10:50 Derby, L-H Kalv
1 68 Nygraven57


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1995 Ej noterat Ej not. Derby, Niklas Kalv
1 65 Storstenmyren

1996 03-sep 06:45 Derby, Niklas Kalv
1 65 Landsvägen vid Åbyknabben

1996 03-sep 06:45 Derby, Niklas Kalv
1 65 Landsvägen vid Åbyknabben

1997 13-sep 06:40 Derby, Niklas Ko
1 175 Vid Pultmyrbäcken

2012 03-sep 06:55 Derby, Niklas Ko
1 190 Stenpasset fässmyrkälen

2015 12-sep 17:00 Derby, Niklas Ko
1 180 Kolugn

2016 15-okt 12:30 Derby, Niklas Ko
1 168 Nygraven7


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2003 11-okt 16:00 Eriksson, Bertil Kalv
1 72 Östens hygge vid kraftledningen

2009 08-sep 05:55 Eriksson, Bertil Kalv
1 60 Bolagsholmen

2009 10-okt 15:30 Eriksson, Bertil Tjur 7-taggare 1 150 Kraftledningen Permyrvägen3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1965

Hedlund, Kalle Ko
1 175 05:08

1970

Hedlund, Kalle Kalv
1 65 Slammermoran

1970

Hedlund, Kalle Tjur
1 200 Kvavistjärn

1971

Hedlund, Kalle Ko
1 175 Brännåkern4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2013 02-sep 05:15 Hartman, Bengt-Åke Tjur 4- taggare 1 165 Bolagsholmen

2016 06-sep 05:50 Hartman, Bengt-Åke Ko
1 212 Jarn-Annerscha slyet2

ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1983 05-sep 06:50 Hedlund, Yngve Kalv
1 77 Ånäsmyren vid Nilstornet

1983 06-sep 16:40 Hedlund, Yngve Ko
1 165 Lillälven vid "Råningen"

1983 17-sep 13:40 Hedlund, Yngve Kviga
1 140 Sunnerstmyrbäcken vid tornet

1983 15-okt 07:40 Hedlund, Yngve Kviga
1 140 Landsvägen vid Åbyknabben

1984 20-okt 15:10 Hedlund, Yngve Ko
1 175 Åby älv nedanför landsvägsbron

1985 08-sep 09:50 Hedlund, Yngve Kalv
1 60 Skogsbilvägen vid Gustafstornet

1985 14-sep 14:10 Hedlund, Yngve Kalv
1 65 Brännåkern, hygget mot Småträsken

1987 08-sep 06:15 Hedlund, Yngve Tjur
1 172 Landsvägen vid Kolplatsen

1989 23-sep 10:45 Hedlund, Yngve Tjur 4-taggare 1 151 Trollkälen vid kraftledningen

1989 24-sep 08:05 Hedlund, Yngve Kalv
1 38 Mellan Nottjärn och Lillnottjärn

1990 04-sep 14:40 Hedlund, Yngve Ko
1 222 Vinheden vid Lillnottjärn

1990 20-okt 08:05 Hedlund, Yngve Ko
1 195 Hygget vid Rismyrbäcken

1991 04-sep 07:25 Hedlund, Yngve Kalv
1 40 Storfrubacken13


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1988 05-sep 05:05 Hortlund, Per Kviga
1 109 Börjeshygget vid Gammelmoforsen

1989 09-sep 14:20 Hortlund, Per Kalv
1 62 Landsvägen vid Tattarkojan

2008 06-sep 06:40 Hortlund, Per Kalv
1 80 Tattarkojan

2009 07-sep 08:25 Hortlund, Per Tjur 4-taggare 1 140 Kraftledningen, Storbränna4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1971

Lundeberg, Axel Ko
1 175 MartaslyetÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1974

Lundmark, Östen Kviga
1 167 Eitmyren

1979 09-sep 08:30 Lundmark, Östen Ko
1 175 Skogsbilvägen vid vägbommen

1979 09-sep 08:30 Lundmark, Östen Tjur 1-åring 1 200 Skogsbilvägen vid vägbommen

1980 20-sep Ej not. Lundmark, Östen Tjur 4-taggare 1 154 Kammarheden

1982 18-sep 08:50 Lundmark, Östen Ko
1 175 Kammarheden

1983 06-sep 10:35 Lundmark, Östen Kalv
1 57 Mellan Spjellknabben och Sunnerstmyrbäcken

1985 15-sep 07:45 Lundmark, Östen Tjur 7-taggare 1 200 Skogsbilvägen vid Axelstornet7


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1975

Nilsson, Kjell Kviga
1 140 Rågången mot 5:36

1976

Nilsson, Kjell Kalv
1 65 Långbrönet

1976

Nilsson, Kjell Kalv
1 65 Rolta

1978

Nilsson, Kjell Kalv
1 65 Grönnheden

1979 20-sep 09:00 Nilsson, Kjell Kalv
1 70 Norrgrundheden

1982 18-sep 09:05 Nilsson, Kjell Tjur 1-åring 1 200 Fässmyrkälen, Agneshygget vid Rejmyren

1983 10-sep 06:15 Nilsson, Kjell Ko
1 181 Skogsbilvägen vid vägbommen

1986 05-sep 15:40 Nilsson, Kjell Ko
1 177 Vinheden vid Lillnottjärn8


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1982 07-sep 08:30 Nilsson, Kurt Tjur 4-taggare 1 170 Landsvägen vid Kvavistjärn

1986 04-sep 11:05 Nilsson, Kurt Tjur
1 134 Södra sidan av Åby älv vid Storbränna

1990 04-sep 14:38 Nilsson, Kurt Tjur
1 161 Mellan Nottjärn och Lillnottjärn

1998 12-sep 10:30 Nilsson, Kurt Kviga
1 140 Långheden4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1977

Nilsson, Lennart Kalv
1 65 Ånäsmyren

1978

Nilsson, Lennart Kviga
1 140 Bumoran

1979 03-sep 05:30 Nilsson, Lennart Kviga
1 140 Skogsbilvägen vid Järphedentornet

1982 12-sep 05:40 Nilsson, Lennart Kviga
1 140 Storbränna vid Åbyälven

1985 03-sep 17:15 Nilsson, Lennart Tjur 3-taggare 1 170 Storbränna vid Åbyälv nedanför Uvabo5


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1997 01-sep 17:35 Nilsson, Ragnar Kalv
1 39 Landsvägen vid Andershygget

1997 06-sep 05:35 Nilsson, Ragnar Kviga
1 140 Skogsbilvägen vid Storbränna

2001 09-sep Ej not. Nilsson, Ragnar Tjur 4- taggare 1 200 Anders hygge, Furuhult3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1982 11-sep 06:45 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Tornet mellan Lillvägen och Seffermyren

1983 17-sep 06:10 Nilsson, Roger Tjur 4-taggare 1 199 Landsvägen mellan vändskivan och Tattarkojan

1983 18-sep 10:25 Nilsson, Roger Kalv
1 64 Storbränna

1983 24-sep 17:30 Nilsson, Roger Tjur 12-taggare 1 288 Halvvägasbacken

1983 16-okt 08:45 Nilsson, Roger Kviga
1 140 Skogsbilvägen vid Gustafstornet

1984 15-sep 14:45 Nilsson, Roger Tjur
1 204 Lindbergsknabben

1986 13-sep 11:30 Nilsson, Roger Kviga
1 140 Jan Annersa slyet

1987 16-sep 18:55 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Änget

1988 07-sep 07:10 Nilsson, Roger Kalv
1 74 Haraldsvägen vid Nottjärnmyren

1988 15-okt Ej not. Nilsson, Roger Kalv
1 65 Ej noterat

1990 05-sep 09:05 Nilsson, Roger Tjur 12-taggare 1 305 Kälen, Valdemarshygget vid övre myrkanten

1990 05-sep 09:05 Nilsson, Roger Tjur 9-taggare 1 268 Kälen, Valdemarshygget vid övre myrkanten

1990 08-sep 08:00 Nilsson, Roger Kalv
1 66 Åbyälven vid Storbränna

1990 14-okt 08:35 Nilsson, Roger Tjur
1 170 Fässmyrkälen vid bolagsholmen

1991 14-sep 11:55 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

1998 08-sep 18:27 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Perisaks

1999 18-sep 06:20 Nilsson, Roger Tjur 6-taggare 1 200 Nottjärnmyren

2000 10-sep 06:44 Nilsson, Roger Kalv
1 60 Ej noterat

2004 07-sep 05:05 Nilsson, Roger Kviga
1 140 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2004 12-sep 10:00 Nilsson, Roger Tjur 4-taggare 1 170 Fässmyrkälen mot NottjännmyrenS

2004 18-sep 06:30 Nilsson, Roger Tjur 12-taggare 1 304 Östens hygge vid kraftledningen

2005 06-nov 11:40 Nilsson, Roger Tjur 8-taggare 1 230 Ånäsheden vid vägen

2007 03-sep 07:05 Nilsson, Roger Tjur 6-taggare 1 200 Björkheden

2009 13-sep 06:00 Nilsson, Roger Kviga
1 150 Bäckströms skifte Norrbrännkälen

2011 29-okt 16:15 Nilsson, Roger Kalv
1 60 Noli änge

2016 06-sep 15:45 Nilsson, Roger Kalv
1 65 Björkheden

2016 17-sep 11:00 Nilsson, Roger Tjur 4- taggare 1 138 Grysstjärn27


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1977

Nore´n, Gunnar Tjur
1 214 Kammarheden

1979 03-sep 05:00 Nore´n, Gunnar Tjur 11-taggare 1 200 Eitmyren

1981 07-sep 05:45 Nore´n, Gunnar Tjur 7-taggare 1 223 Stövertjärnbränna3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1978

Nore´n, Jan Tjur
1 200 Gustafs tornet

1980 01-sep 05:35 Nore´n, Jan Kviga
1 150 Eitmyren

1982 06-sep 13:50 Nore´n, Jan Tjur 11-taggare 1 374 Elofsvägen, söder om Miktjärnslyet

1982 18-sep 06:45 Nore´n, Jan Tjur 10-taggare 1 200 Fässmyrkälen, Agneshygget vid Rejmyren4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1989 09-sep 06:25 Sehlstedt, Mårten Kalv
1 53 Grysstjärn vid hygget

1990 05-sep 09:40 Sehlstedt, Mårten Kalv
1 61 Kälen, Valdemarshygget vid kraftledningen

1991 02-sep 14:30 Sehlstedt, Mårten Tjur
1 178 Halvvägasbacken

1991 08-sep 08:30 Sehlstedt, Mårten Kalv
1 65 Storbränna, tornet vid älven4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2006 09-sep 06:10 Sundkvist, Andreas Kviga
1 170 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2007 15-sep 06:20 Sundkvist, Andreas Tjur 4-taggare 1 160 Fässmyrkälen mot spelknabben

2008 14-sep 13:50 Sundkvist, Andreas Tjur 11-taggare 1 244 Vid Lillälven mellan Norr- och Sörgrundheden

2009 07-sep 10:40 Sundkvist, Andreas Tjur 2-taggare 1 120 Östens hygge Kälen

2010 07-sep 05:35 Sundkvist Andréas Kviga
1 170 Nygraven

2010 19-sep 06:30 Sundkvist Andréas Kalv
1 60 Spännet, Seffermyren6


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1981 19-sep Ej not. Sundkvist, Hans Kalv
1 91 Trollkälen, tornet vid Tväråforsvägen

1982 06-sep 10:00 Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Brännåkern

1982 18-sep 13:10 Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Vinheden, vid storstenen på hygget

1988 17-sep 12:20 Sundkvist, Hans Tjur 1-åring 1 134 Jan Annersa Slyet

1989 22-okt Ej not. Sundkvist, Hans Tjur 1-åring 1 200 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1990 13-okt 07:20 Sundkvist, Hans Kalv
1 75 Landsvägen vid Bukälkurvan

1993 11-sep 05:40 Sundkvist, Hans Tjur
1 200 Hygget söder om Gammelmoforsen

1993 11-sep 05:40 Sundkvist, Hans Kviga
1 140 Hygget söder om Gammelmoforsen

1993 19-sep 08:15 Sundkvist, Hans Tjur
1 200 Storbränna, kraftledningen vid stickvägen

1995 Ej noterat Ej not. Sundkvist, Hans Tjur
1 200 Hygget söder om Gammelmoforsen

1997 Ej noterat Ej not. Sundkvist, Hans Ko
1 175 Råningen

1999 24-okt 15:30 Sundkvist, Hans Kviga
1 140 Drängkälsmyren

1999 24-okt 15:30 Sundkvist, Hans Tjur 4-taggare 1 200 Drängkälsmyren

2000 14-okt Ej not. Sundkvist, Hans Kalv
1 60 Andershygget mot Nottjärnmyra

2001 08-sep Ej not. Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Håkans hygge, vändskivan

2002 12-okt 12:15 Sundkvist, Hans Kalv
1 75 Vägen 50 m öster vändskivan

2002 19-okt 09:00 Sundkvist, Hans Tjur 4-taggare 1 190 Andershygget mot Nottjärnmyra

2003 02-sep 13:30 Sundkvist, Hans Tjur 5-taggare 1 190 Ralkmyren

2003 21-sep 07:45 Sundkvist, Hans Kalv
1 65 Östens hygge vid kraftledningen

2004 06-sep 05:00 Sundkvist, Hans Tjur 4-taggare 1
Hygget nedströms älvsbron

2004 12-sep 10:15 Sundkvist, Hans Kalv
1
Bolagsholmen

2005 29-okt 14:50 Sundkvist, Hans Kviga
1 130 Diket bortom Kammarheden

2009 10-okt 09:30 Sundkvist, Hans Kalv
1 82 Stepasset Fässmyrkälen

2011 05-sep 09:30 Sundkvist, Hans Kviga
1 197 Trollkälen nedre delen

2013 02-nov 12:00 Sundkvist Hans Kalv
1 80 Stormorpasset

2015 07-sep 11:35 Sundkvist Hans Kviga
1 182 Ralkmyrslyet

2016 06-sep 05:40 Sundkvist, Hans Kalv
1 82 17:1 vid Åkerbovägen

2016 10-sep 07:50 Sundkvist Hans Tjur 10-taggare 1 222 Dikespasset bortom Åbyknabben28


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1976

Westerlund, Anders Tjur
1 200 Storbränna

1978

Westerlund, Anders Kviga
1 140 Eitmyren

1980 13-sep 08:30 Westerlund, Anders Kalv
1 67 Kullen, vid stora tallen på bolagslinjen

1980 20-sep 11:00 Westerlund, Anders Ko
1 190 Sunnerstmyrbäcken vid tornet

1980 18-okt 09:40 Westerlund, Anders Kalv
1 65 Landsvägen vid Nygraven

1982 19-sep 11:30 Westerlund, Anders Kalv
1 65 Storberget mot Lillälven

1983 08-sep 07:50 Westerlund, Anders Tjur 15-taggare 1 238 Storstenen på Långheden mot Nottjärn

1983 18-sep 06:30 Westerlund, Anders Kalv
1 65 Landsvägen vid Kammarheden

1984 04-sep 14:15 Westerlund, Anders Tjur 1-åring 1 128 Landsvägen vid Haraldsvägen

1996 03-sep 15:10 Westerlund, Anders Tjur
1 200 Kälen vid Knöppeln10


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1998 19-sep 16:30 Westerlund, Daniel Tjur 4-taggare 1 200 Kälen, Valdemarshygget vid övre myrkanten

1999 06-sep 07:35 Westerlund, Daniel Tjur 10-taggare 1 200 Kammarheden

1999 11-sep 16:30 Westerlund, Daniel Kalv
1 65 Nygraven

2000 10-sep 06:40 Westerlund, Daniel Kalv
1 50 Nygraven

2002 07-sep 09:45 Westerlund, Daniel Tjur 12-taggare 1 245 Lillfrubacken

2002 12-okt 07:30 Westerlund, Daniel Kalv
1 85 Spelknabben

2002 12-okt 08:50 Westerlund, Daniel Kalv
1 75 Spelknabben

2003 01-sep 15:00 Westerlund, Daniel Kviga
1 160 Lillworrmyren

2003 25-okt 12:45 Westerlund, Daniel Kviga
1 120 Granbergsmyren

2004 17-okt 10:30 Westerlund, Daniel Kviga
1 0 Fässmyrkälen mot Nottjännmyren

2007 08-sep 16:10 Westerlund, Daniel Kviga
1 150 Sahara

2007 20-okt 09:15 Westerlund, Daniel Tjur 5-taggare 1 150 Vid hygget på Östens väg

2008 06-sep 14:10 Westerlund, Daniel Kviga
1 132 Stenpasset söder Vinheden

2008 20-sep 10:00 Westerlund, Daniel Kalv
1 70 Passet bortom Kammarheden

2008 01-nov 09:00 Westerlund, Daniel Tjur 4-taggare 1 130 Nygraven

2009 13-sep 07-:55 Westerlund, Daniel Kalv
1 45 Nygraven

2009 10-okt 13:30 Westerlund, Daniel Kalv
1 80 Skattkärrv. Längst in på stickvägen

2010 25-sep 12:30 Westerlund, Daniel Ko
1 190 Passet hitom Nottjärnbäcken

2011 11-sep 10:30 Westerlund, Daniel Tjur 6-taggare 1 230 Stormorpasset

2011 30-okt 07:45 Westerlund, Daniel Kalv
1 100 Svennes hygge mot Ralkmyren

2012 03-sep 07:10 Westerlund, Daniel Tjur 4- taggare 1 182 Högtornet Haraldsvägen

2012 04-sep 10:15 Westerlund, Daniel Kalv
1 52 Östens hygge Kälen vid kraftledningen

2012 08-sep 06:00 Westerlund, Daniel Tjur 12-taggare 1 225 Noli änge

2012 03-nov 08:05 Westerlund, Daniel Kviga
1 180 Nygraven

2013 26-okt 15:00 Westerlund, Daniel Kalv
1 40 Noli änge

2014 06-sep 08:30 Westerlund, Daniel Kviga
1 175 Innanför Åbyknabben

2015 19-sep 12:30 Westerlund, Daniel Tjur
1 185 S. om vägen vid nerfart Berglundselet

2015 04-nov 15:00 Westerlund, Daniel Kalv
1 80 Stavsjöheden28


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2012 08-sep 15:30 Westerlund, Gustav Tjur 6-taggare 1 210 Nygraven

2013 02-sep 16:30 Westerlund, Gustav Tjur 2-taggare 1 126 Diket bortom Åbyknabben

2017 16-sep 06:55 Westerlund, Gustav Tjur 5-taggare 1 200 Nymyrvägen Kurvan3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1967

Westerlund, Elof Tjur
1 200 Ånäsmyren

1981 07-sep 08:05 Westerlund, Elof Tjur 3-taggare 1 170 Storbrännahygget

1986 14-sep 07:40 Westerlund, Elof Tjur
1 200 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1975

Westerlund, Håkan Kalv
1 65 Stövertjärnbränna

1975

Westerlund, Håkan Kalv
1 65 Fässmyrkälen

1978

Westerlund, Håkan Tjur
1 200 Gustafs tornet

1979 09-sep 06:30 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 200 Eitmyren

1979 16-sep 11:00 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 200 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1980 02-sep 11:50 Westerlund, Håkan Tjur 6-taggare 1 208 Vinheden vid Lillnottjärn

1980 02-sep 11:50 Westerlund, Håkan Tjur 12-taggare 1 236 Vinheden vid Lillnottjärn

1980 13-sep 08:40 Westerlund, Håkan Kalv
1 66 Mellan Ytterträsket och Småträsken

1981 13-sep 07:05 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 113 Storbrännahygget

1982 16-okt 08:10 Westerlund, Håkan Tjur 14-taggare 1 276 Skogsbilvägen vid Axelstornet

1983 09-sep 09:20 Westerlund, Håkan Tjur 1-åring 1 154 Hällan mellan Spjellknabben och Björnkälen

1984 07-sep 15:45 Westerlund, Håkan Tjur 5-taggare 1 167 Landsvägen vid Råningsledet

1986 03-sep 05:45 Westerlund, Håkan Tjur 8-taggare 1 221 Storfrubacken

1988 06-sep 12:45 Westerlund, Håkan Ko
1 204 Hygget på Sörbrännkälen vid älven

1989 24-sep 09:10 Westerlund, Håkan Tjur 5-taggare 1 192 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1990 08-sep 07:15 Westerlund, Håkan Tjur
1 130 Storbränna vid Eitmyren

1993 11-sep 06:25 Westerlund, Håkan Ko
1 175 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1993 Ej not. Ej not. Westerlund, Håkan Tjur
1 200 Kammarheden

1994 11-sep 06:15 Westerlund, Håkan Kviga
1 140 Vinheden

2003 11-okt 10:15 Westerlund, Håkan Ko
1 190 Nygraven

2003 12-okt 09:10 Westerlund, Håkan Kalv
1 80 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

2007 09-sep 10:00 Westerlund, Håkan Kalv
1 60 Kammarheden vid vägen

2008 18-okt 08:45 Westerlund, Håkan Kalv
1 75 Korsningen Åkerbov.- Kronvägen

2008 18-okt 08:45 Westerlund, Håkan Kalv
1 75 Korsningen Åkerbov.- Kronvägen

2010 18-sep 06:00 Westerlund, Håkan Tjur 7-taggare 1 250 Anders hygge vid Lillvorrmyren25


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2013 09-sep 09:45 Westerlund, Jonas Kalv
1 52 Perisaks

2015 07-sep 06:45 Westerlund, Jonas Tjur 2-taggare 1 142 Bolagsholmen2


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1999 11-sep 07:30 Westerlund, Krister Kviga
1 140 Skjutbanan

1999 26-okt 13:30 Westerlund, Krister Kalv
1 92 Eitmyren

2000 04-sep 06:47 Westerlund, Krister Kalv
1 40 Nygraven

2001 Ej not. Ej not. Westerlund, Krister Kalv
1 60 Sunnerstmyrbäcken vid tornet

2001 Ej not. Ej not. Westerlund, Krister Kalv
1 60 Långmyren vid Långmyrbron

2002 02-sep 08:30 Westerlund, Krister Ko
1 200 Ånäsheden

2002 03-sep 15:00 Westerlund, Krister Kalv
1 65 Skattkärrheden

2003 01-sep 10:30 Westerlund, Krister Kalv
1 56 Västra kanten Drängkälen

2004 07-sep 11:00 Westerlund, Krister Kalv
1 50 Skattkärrheden

2005 06-sep 10:15 Westerlund, Krister Kviga
1 140 Fässmyrkälen, Holmbergs skifte

2005 06-sep 17:45 Westerlund, Krister Kviga
1 150 Nottjärnbäcken vid Båtforsbacken

2005 25-sep 12:00 Westerlund, Krister Kalv
1 70 Långheden mot Kvavistjärn

2005 12-nov 10:40 Westerlund, Krister Ko
1 218 Mellan Bukälen och Åbyälven

2005 12-nov 10:40 Westerlund, Krister Kalv
1 64 Mellan Bukälen och Åbyälven

2007 03-sep 12:00 Westerlund, Krister Kviga
1 190 Östens hygge öst kraftledningen

2008 13-sep 11:00 Westerlund, Krister Ko
1 200 Haraldsvägen vid Nottjärnmyren

2009 07-sep 06:00 Westerlund, Krister Ko
1 180 Nygraven

2017 04-sep 15:05 Westerlund, Krister Tjur 8-taggare 1 220 Spännet, Seffermyren18

ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2010 25-sep 06:40 Westerlund, Maj Kalv
1 60 Hygget norr om Martaslyet

2012 04-sep 05:05 Westerlund, Maj Tjur 6-taggare 1 180 Östens hygge Kälen

2015 12-sep 15:25 Westerlund, Maj Kalv
1 53 Stormortornet3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1982 16-okt 14:30 Westerlund, Stefan Tjur 9-taggare 1 245 Bumoran vid älvstranden

1983 05-sep 16:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 69 Trollkälen, tornet vid Tväråforsvägen

1983 18-sep 12:40 Westerlund, Stefan Ko
1 170 Görans Änget

1984 22-sep 17:25 Westerlund, Stefan Kalv
1 71 Lillworrmyren mot Åkerbostigen

1985 03-sep 12:30 Westerlund, Stefan Kalv
1 62 Ej noterat

1986 01-sep 11:15 Westerlund, Stefan Kalv
1 60 Ånäsmyren vid mosshustornet

1987 07-sep 05:45 Westerlund, Stefan Kalv
1 68 Storbrännahygget

1988 17-sep 06:20 Westerlund, Stefan Ko
1 180 Eitmyren

1989 25-nov 10:40 Westerlund, Stefan Tjur 10-taggare 1 230 Storfrubacken

1990 04-sep 06:15 Westerlund, Stefan Kalv
1 50 Landsvägen vid Furuhulthygget

1990 05-sep 09:41 Westerlund, Stefan Ko
1 201 Kälen, Valdemarshygget vid Rismyrbäcken

1990 07-sep 15:10 Westerlund, Stefan Kalv
1 57 Haraldsvägen på Fässmyrkälen

1990 08-sep 09:30 Westerlund, Stefan Kalv
1 62 Kammarheden

1991 03-sep 05:45 Westerlund, Stefan Tjur
1 228 Landsvägen vid Åbyälvsbron

1994 17-sep 15:30 Westerlund, Stefan Tjur
1 200 Grysstjärn

1996 03-sep 14:55 Westerlund, Stefan Tjur
1 200 Grysstjärn

1996 12-sep 12:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 65 Kälen, Valdemarshygget vid Rismyrbäcken

1998 20-sep 08:00 Westerlund, Stefan Tjur 4-taggare 1 200 Perisaks

2000 15-okt Ej not. Westerlund, Stefan Tjur 8-taggare 1 200 Sahara

2002 12-okt 07:45 Westerlund, Stefan Kalv
1 80 Spelknabben

2006 09-sep 05:50 Westerlund, Stefan Tjur
1 170 Kanten på Fässmyrkälen

2006 10-sep 08:00 Westerlund, Stefan Kviga
1 140 Diket bortom Kammarheden

2007 16-sep 10:40 Westerlund, Stefan Tjur 11-taggare 1 248 Hygget norr Nottjärn

2008 01-sep 15:35 Westerlund, Stefan Kalv
1 70 Norr om Lambristjärn

2008 02-sep 07:40 Westerlund, Stefan Tjur 4-taggare 1 160 Vintervägen vid Kolugn

2011 06-sep 09:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 63 Stormorpasset

2012 03-sep 11:05 Westerlund, Stefan Kalv
1 52 Vid Skravelbäcken

2012 09-sep 06:55 Westerlund, Stefan Kalv
1 54 Stenpasset mot Finnträsk

2013 03-sep 10:15 Westerlund, Stefan Kviga
1 146 Ralkmyrslyet

2014 07-sep 07:20 Westerlund, Stefan Kalv
1 70 17:1 vid Tvärån

2014 13-sep 09:15 Westerlund, Stefan Ko
1 190 Hygget norr Martaslyet

2014 18-okt 11:05 Westerlund, Stefan Tjur 5-taggare 1 197 Vinheden innanför Storstenmyren

2015 13-sep 11:00 Westerlund, Stefan Kalv
1 65 Bukälen33


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1966

Wikström, Gustaf Tjur
1 200 Tväråtjärn

1966

Wikström, Gustaf Ko
1 190 Permyren

1967

Wikström, Gustaf Tjur
1 200 Ånäsmyren

1969

Wikström, Gustaf Tjur
1 200 Vändskivan4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1982 17-okt 08:15 Wikström, L-G Kalv
1 80 Ånäsmyren vid Nilstornet

1982 17-okt 08:15 Wikström, L-G Kalv
1 74 Ånäsmyren vid Nilstornet

1983 07-sep 05:40 Wikström, L-G Kalv
1 60 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1983 08-sep 08:20 Wikström, L-G Kviga
1 138 Fässmyrkälen södra delen på Agneshygget

1984 14-okt 08:45 Wikström, L-G Kviga
1 140 Landsvägen vid Råningsledet

1984 20-okt 14:40 Wikström, L-G Kalv
1 65 Bumor-Stormorvägskälet

1989 04-sep 11:00 Wikström, L-G Kalv
1 54 Permyren vid Storbränna

1989 10-sep 08:45 Wikström, L-G Kalv
1 64 Landsvägen vid Kammarheden

1989 17-sep 12:25 Wikström, L-G Tjur 4-taggare 1 182 Vid Skravelbäcken på Seffermyren

1989 26-nov 12:40 Wikström, L-G Kalv
1 57 Storbrännahygget vid stickvägen

1990 13-okt 07:35 Wikström, L-G Kalv
1 74 Långmyren vid Norrbrännkälen

1991 02-sep 07:20 Wikström, L-G Kalv
1 44 Skogsbilvägen vid Gustafstornet

1991 02-sep 17:55 Wikström, L-G Kalv
1 46 Permyrbäcken vid traktorvägen

1995 Ej not. Ej not. Wikström, L-G Kalv
1 65 Vid Lillälven mellan Norr- och Sörgrundheden14


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1980 21-sep 06:50 Wikström, S-L Kalv
1 71 Ånäsmyren vid Nilstornet

1981 11-okt 10:50 Wikström, S-L Tjur 4-taggare 1 160 Storbrännahygget

1982 07-sep 17:00 Wikström, S-L Kalv
1 65 I Lillälven vid "Rådde"

1982 07-sep 17:00 Wikström, S-L Kalv
1 65 I Lillälven vid "Rådde"

1982 12-sep 07:30 Wikström, S-L Kalv
1 65 Skogsbilvägen vid Gustafstornet

1983 09-sep 14:20 Wikström, S-L Kalv
1 31 Landsvägen vid Bumorvägskälet

1983 17-sep 06:35 Wikström, S-L Tjur 5-taggare 1 152 Vid Oxholmsforsen på södra sidan om Åbyälven

1983 24-sep 15:05 Wikström, S-L Kalv
1 60 Lillworrmyren holmtornet

1984 03-sep 15:10 Wikström, S-L Kalv
1 59 Storfrubacken

1987 07-sep 07:50 Wikström, S-L Ko
1 191 Skogsbilvägen vid Bjärkentornet

1987 09-sep 07:00 Wikström, S-L Kalv
1 79 Nottjärnmyren vid Agneshygget

1988 05-sep 09:05 Wikström, S-L Kalv
1 44 Eitmyren

1988 06-sep 17:45 Wikström, S-L Ko
1 192 I Åbyälven vid Gammelmoforsen

1988 08-sep 11:30 Wikström, S-L Tjur 6-taggare 1 183 Norrbrännkälen

1988 17-sep 12:45 Wikström, S-L Ko
1 175 Lillworrmyren Gunnarstornet

1992 08-sep 15:15 Wikström, S-L Kalv
1 65 Norrgrundheden

1993 11-sep 13:05 Wikström, S-L Kalv
1 65 Haraldsvägen vid Pultmyrslyet

1993 05-nov 14:20 Wikström, S-L Kalv
1 65 Moren

1994 08-sep 07:05 Wikström, S-L Kalv
1 65 Långmyren

1996 07-sep 07:00 Wikström, S-L Tjur 1-åring 1 200 Drängkälen

1998 07-sep 15:50 Wikström, S-L Kalv
1 65 Drängkälen

1998 13-sep 08:00 Wikström, S-L Tjur 1-åring 1 200 Stavsjöheden

1998 11-dec 09:45 Wikström, S-L Kalv
1 85 Kammarheden

1999 16-okt 14:01 Wikström, S-L Kalv
1 65 Brännåkern

2001 09-sep Ej not. Wikström, S-L Ko
1 190 Agneshygget vid Oxholmsforsen

2001 Ej not. Ej not. Wikström, S-L Tjur 5-taggare 1 200 Spelknabben

2002 08-sep 06:30 Wikström, S-L Tjur 1-åring 1 120 Åbyskiftet nedan Gammelmof.

2003 21-sep 09:00 Wikström, S-L Kalv
1 65 Svennes hygge mot Ralkmyren

2004 06-sep 10:30 Wikström, S-L Kalv
1 67 Östens hygge vid kraftledningen

2004 16-okt 12:15 Wikström, S-L Kalv
1 70 Råningsledet

2005 15-okt 09:45 Wikström, S-L Kalv
1 64 Nygraven mot Bukälen

2005 22-okt 08:50 Wikström, S-L Kalv
1 88 Mellan Bjellbrönet och Storberget

2008 06-sep 07:40 Wikström,S-L Kviga
1 120 Fässmyrkälen mot Frängsmyren

2009 12-sep 11:00 Wikström, S-L Kalv
1 68 Tages hygge väster Björkheden

2010 10-okt 12:45 Wikström, S-L Tjur 5-taggare 1 150 Tages hygge väster Björkheden

2012 03-sep 12:00 Wikström, S-L Kalv
1 56 Svackan Brännåkern- Åkerbovägskälet

2014 06-sep 16:15 Wikström, S-L Tjur 2-taggare 1 154 Sörbrännkälen

2017 16-sep 07:15 Wikström,S-L Kalv
1 68 Lillvägen Bränne

2017 15-okt 12:50 Wikström, S-L Kviga
1 206 Råningsledet39


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2003 11-okt 08:00 Wikström, Tomas Kviga
1 160 Storbränna vid Torpvägen

2006 05-sep 10:25 Wikström, Tomas Tjur
1 178 Mellan Nymyrvägen och Isakmyra

2006 16-sep 09:00 Wikström, Tomas Kalv
1 78 Nottjärnmyren vid Haraldsvägen3


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

1971

Åström, Tore Kalv
1 65 Lillworrmyren

1973

Åström, Tore Kviga
1 140 Tväråliden2


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2015 07-sep 16:05 Öhlund Greger Kviga
1 191 Björkheden

2015 07-sep 16:50 Öhlund Greger Kalv
1 60 Oxholmsforsen längst upp

2015 12-sep 11:00 Öhlund Greger Kalv
1 60 Stövertjärn

2016 06-sep 15:30 Öhlund, Greger Kalv
1 65 Eitmyrslyet4


ÅR DATUM TID SKYTT DJUR HORN ANTAL VIKT SKJUTPLATS

2016 05-sep 11:30 Öhlund, Pär Kalv
1 65 Sörbrännkälen

2016 06-sep 10:30 Öhlund, Pär Tjur 5-taggare 1 220 Baki å Ebba

2016 24-sep 11:30 Öhlund Pär Kalv
1 65 Nygraven

2017 21-okt 08:50 Öhlund Pär Kalv
1 78 Vid Morvägen4

Skytteliga 1965-2017
Andersson, Göte

13


Ceder, Johan

20


Andersson, Kerstin

2


Andersson, S-E

15


Andersson, Tage

29


Andersson, Åke

8


Brattlöv, Daniel

3


Derby, L-H

57


Derby, Niklas

7


Eriksson, Bertil

3


Hartman, B-Å

2


Hedlund, Kalle

4


Hedlund, Yngve

13


Hortlund, Per

4


Lundeberg, Axel

1


Lundmark, Östen

7


Nilsson, Kjell

8


Nilsson, Kurt

4


Nilsson, Lennart

5


Nilsson, Ragnar

3


Nilsson, Roger

27


Nore´n, Gunnar

3


Nore´n, Jan

4


Sehlstedt, Mårten

4


Sundkvist, Andreas

6


Sundkvist, Hans

28


Westerlund, Anders

10


Westerlund, Daniel

28


Westerlund, Elof

3


Westerlund, Gustav

3


Westerlund, Håkan

25


Westerlund, Jonas

2


Westerlund, Krister

18


Westerlund, Maj

3


Westerlund, Stefan

33


Wikström, Gustaf

4


Wikström, L-G

14


Wikström, S-L

39


Wikström, Tomas

3


Åström, Tore

2


Öhund Greger

4


Öhund Pär

4

475